Daha Fazla
   
   

  İSO Başkanı Bahçıvan, sürdürülebilirlik ve Türkiye sanayisi için konuştu

  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye sanayisi için sürdürülebilirlik konusunun önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Ayrıca yeşil dönüşümün önemli bir yatırım maliyeti getirdiğine de dikkat çekti. G20 Liderler Zirvesi’nde yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak üçe katlama çabalarının devam ettirilmesi taahhüt edilmişti. Bahçıvan da iklim krizinin iş dünyası üzerindeki etkilerinden bahsetti.

  İSO Başkanı Bahçıvan: Sürdürülebilirlik, Türkiye sanayisi için yeni bir fırsat

  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, iklim krizinin gezegen ve buna bağlı olarak iş dünyası üzerindeki etkilerinin sanayi sektörünün geleceğini şekillendireceğini söyledi. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerinin belirlenmesine vurgu yapan Bahçıvan, iklim kanunu başta olmak üzere devletin en üst kademelerinin yürüttüğü çalışmaların, uluslararası rekabete dayalı sanayi sektörünün karbonsuzlaşması yolunda önemli adımlar olduğunu vurguladı.

  Bahçıvan, açıklamalarında kısa süre önce açıklanan Orta Vadeli Program’a da yer verdi. OVP’nin reform alanları arasında Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ün de yer almasının önemine vurgu yapan Bahçıvan, sürdürülebilirlik konusunu İSO olarak odakta tuttuklarını ve bu alanda destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

  Sıfır karbon hedefi sanayi için hayati bir konu olarak öne çıkıyor. Bahçıvan konuşmasında bunu da vurguladı ve iş modellerinin değiştiğini, sektörlerin dönüştüğünü belirtti:

  “Uzun vadedeki planlamalar ve çalışmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yönelik olması kritiktir. Son olarak sürdürülebilirlik stratejisini içselleştirerek yönetim anlayışının bir parçası haline getiren kuruluşların rekabette öne çıkacaklarını söyleyebiliriz.”

  Öte yandan yeşil dönüşümün önemli bir yatırım maliyetini de beraberinde getirdiği bir gerçek. Bahçıvan, 2022 sonu itibarıyla toplam yeşil tahvil ihracının 2 trilyon doları geçmiş olmasını vurguladı.

  Bahçıvan, KOBİ’lerin çoğunluğunun sürdürülebilir finansman fırsatlarını değerlendirmek için gerekli altyapıya ve farkındalığa sahip olmadığını söyledi.

  Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının içselleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “İSO olarak tüm faaliyetlerin odağına sürdürülebilirliği alarak çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

  Bu kapsamda İSO Sürdürülebilirlik Platformu hayata geçirildi.

  İSO, yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarında 6 tematik alana odaklanıyor. Bunlar;

  İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi,
  Döngüsel Ekonomi,
  İşin Geleceği,
  Güvenli Çalışma Ortamı,
  Sürdürülebilir Finans,
  Sanayinin Dayanıklılığı.

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...