Daha Fazla
   
   

  İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolcuğunu anlattı

  Hindistan’daki G20 Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvenin bu yılki teması “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” olacak. Dolayısıyla hem küresel ekonomik reformlar konuşulacak hem de sürdürülebilirlik hedefleri zirve boyunca gündem olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da zirveye ithafen, İngiliz Daily Express gazetesinde “Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu” konulu bir makale yazdı. İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna dair önemli bilgiler verdi.

  İletişim Başkanı Altun’dan Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu

  İngiliz Daily Express gazetesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzalı bir makale yayımlandı. Altun, yazdığı makalede dünyanın çok önemli bir dönemden geçtiğine dikkat çekerken, Türkiye’nin de dünyadaki zorluklarla mücadelede üzerine düşeni yaptığına değindi.

  Altun’un yazısında dikkat çeken satır başları şöyle:

  “Göçün yol açtığı çevresel bozulma ve istikrarsızlık birçok ülkenin misafirperverliğini zorluyor.

  Ancak ciddi zorluklara rağmen bu fırsatı değerlendirip gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak bizim görevimiz.

  Hükümetimiz Binyıl Kalkınma Hedeflerini karşılamanın yanı sıra aşmaya da çabalıyor. Nehirlerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız ve biyolojik çeşitliliğimiz de dahil olmak üzere çevremizi korumak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

  Son yıllarda Türkiye, yenilenebilir kaynakları enerji portföyümüze entegre etme konusunda büyük ilerleme kaydetti.

  Elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 54’ünün (yaklaşık 100 GW) hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini söylemekten gurur duyuyoruz.

  Son yıllarda hükümetimiz yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasına yönelik vergi ve yatırım teşviklerini artırdı. Çabalarımız ülkemizi Avrupa’nın beşinci, dünyanın ise on ikinci büyük yenilenebilir enerji üreticisi haline getirdi.

  BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre Türkiye, 2010-2020 yılları arasında orman alanında yıllık net kazançta Avrupa’nın birinci ülkesi oldu.

  Ülke, çeşitli su yönetimi ve koruma girişimlerinde aktif olarak yer almaktadır.

  Geliştirilmekte olan temel stratejilerden biri, küresel iklim değişikliği ve artan kuraklıktan kaynaklanan su kıtlığıyla başa çıkmak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda arıtılmış atık suyun yeniden kullanılmasıdır.

  Daha sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomiye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak, çeşitli sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydettik.

  Daha sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomiye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak, çeşitli sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydettik.

  Sanayi sektöründe, sanayilerin enerji verimli teknoloji ve uygulamaları benimsemesini teşvik etmek amacıyla çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Bunlar arasında enerji tasarrufu sağlayan ekipman ve süreçlere yapılan yatırımlara yönelik hibeler, vergi teşvikleri ve düşük faizli krediler yer alıyor.

  Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığın artırılması ve atıkların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla 2017 yılında Emine Erdoğan’ın himayesinde “Sıfır Atık” projesi başlatıldı.

  Sıfır atık, her ürünün yeniden kullanılması veya başka bir amaca uygun hale getirilmesi için kaynak yaşam döngülerinin yeniden düşünülmesini destekleyen, israfın önlenmesine odaklanan yönergeleri içerir.

  Ülkemizin sürdürülebilir geleceğine ilişkin vizyonu, bütünsel bir sürdürülebilir ekonomiyi teşvik eden akıllı yatırımlara dayanmaktadır.”

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...