Daha Fazla
     
     

    AB’nin yeşil bankacılık metriği kafa karıştıracak

    Avrupa Birliği, şu sıralar bir metrik üzerinde çalışıyor. Yeni ölçüm, hangi bankaların en yeşil bilançolara sahip olduğunu göstermek üzerine kurulu. Ancak, bir Alman lobi grubuna göre AB tarafından hazırlanan yeşil bankacılık metriği, ekonomiyi daha sürdürülebilir bir temele oturtma çabalarını yansıtmayacak.

    AB yeşil bankacılık istiyor, lobi ise karşı

    Alman Bankalar Birliği, Almanya’nın yeşil bankacılık metriği ile ilgili umutlu. Birlik, gelecek yıl metriğin yürürlüğe girmesinden sonra yeşil varlık oranlarının tek haneli yüzdelerde olacağını düşünüyor. Bir Alman lobi grubu ise bunun, borç verenin sürdürülebilirlik profiline ilişkin çok sınırlı bir görüş olduğunu düşünüyor.

    AB, bankalar üzerinde baskı kuruyor. Bunun sebebi, iklim değişikliğinden dolayı karşılaşılan riskler hakkında açıkladıkları bilgilerin iyileştirilmesini istemeleri. Bu bilgiler arasında ‘aşırı’ hava koşulları dolayısıyla oluşan kayıplar ve iflas edebilecek, çevre kirliliğine neden olan şirketlere verilen krediler var.

    Borç verenler aynı zamanda AB’nin ekonomiyi karbondan arındırma çabalarında da kilit rol oynuyor. Çünkü, Avrupalı şirketler, ABD’li rakiplerine göre banka kredisine daha fazla güven duyuyor.

    Alman lobi grubuna bakacak olursak grup, 450 Avrupalı şirketin AB’nin sürdürebilirliği değerlendirmeye yönelik sözde taksonomisini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda ekonominin yalnızca bir kısmının sınıflandırma kriterlerini karşıladığı sonucuna vardı. Bu yüzden de  politikacıların ve düzenleyicilerin yeşil varlık oranına dayalı politikalar geliştirmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

    Bloomberg‘teki habere göre Alman lobisi, ölçümün değerinin artabileceğini düşünüyor. Bunun için metodolojik hataların ele alınmasını ve rüzgar parkları gibi proje finansmanını da içerecek şekilde genişletilmesini öneriyor.

    Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

    0
    Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

    Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

    0
    Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

    AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

    0
    Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

    Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

    0
    Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...