Daha Fazla

  AB’nin yeşil bankacılık metriği kafa karıştıracak

  Avrupa Birliği, şu sıralar bir metrik üzerinde çalışıyor. Yeni ölçüm, hangi bankaların en yeşil bilançolara sahip olduğunu göstermek üzerine kurulu. Ancak, bir Alman lobi grubuna göre AB tarafından hazırlanan yeşil bankacılık metriği, ekonomiyi daha sürdürülebilir bir temele oturtma çabalarını yansıtmayacak.

  AB yeşil bankacılık istiyor, lobi ise karşı

  Alman Bankalar Birliği, Almanya’nın yeşil bankacılık metriği ile ilgili umutlu. Birlik, gelecek yıl metriğin yürürlüğe girmesinden sonra yeşil varlık oranlarının tek haneli yüzdelerde olacağını düşünüyor. Bir Alman lobi grubu ise bunun, borç verenin sürdürülebilirlik profiline ilişkin çok sınırlı bir görüş olduğunu düşünüyor.

  AB, bankalar üzerinde baskı kuruyor. Bunun sebebi, iklim değişikliğinden dolayı karşılaşılan riskler hakkında açıkladıkları bilgilerin iyileştirilmesini istemeleri. Bu bilgiler arasında ‘aşırı’ hava koşulları dolayısıyla oluşan kayıplar ve iflas edebilecek, çevre kirliliğine neden olan şirketlere verilen krediler var.

  Borç verenler aynı zamanda AB’nin ekonomiyi karbondan arındırma çabalarında da kilit rol oynuyor. Çünkü, Avrupalı şirketler, ABD’li rakiplerine göre banka kredisine daha fazla güven duyuyor.

  Alman lobi grubuna bakacak olursak grup, 450 Avrupalı şirketin AB’nin sürdürebilirliği değerlendirmeye yönelik sözde taksonomisini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda ekonominin yalnızca bir kısmının sınıflandırma kriterlerini karşıladığı sonucuna vardı. Bu yüzden de  politikacıların ve düzenleyicilerin yeşil varlık oranına dayalı politikalar geliştirmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

  Bloomberg‘teki habere göre Alman lobisi, ölçümün değerinin artabileceğini düşünüyor. Bunun için metodolojik hataların ele alınmasını ve rüzgar parkları gibi proje finansmanını da içerecek şekilde genişletilmesini öneriyor.

  Afrika’nın yenilenebilir enerji geçişindeki kör nokta

  0
  Son raporlara göre, Afrika'nın yenilenebilir enerji geçişi sürecinde esneklik seçeneklerinin dikkate alınmaması, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar yaratabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu,...

  Temiz enerji yatırımları bu yıl inanılmaz değerlerde!

  0
  Son raporlara göre, küresel temiz enerji yatırımları, 2024 yılı itibarıyla 2 trilyon doları aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu yatırımlar, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir...

  Araştırma: Güneş ve rüzgar enerjisi, iklim ve hava kalitesini etkiliyor

  0
  Cell Reports Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş ve rüzgar enerjisinin hava kalitesi ve iklim açısından sağladığı önemli faydaları ortaya koyuyor. Çalışma, elektrik...

  Çin yeşil enerji yatırımlarında hızını artırıyor

  0
  Çin enerji şirketleri, bu yıl yeşil enerji yatırımlarında hızlandırarak büyük bir adım attı. Çin Elektrik Konseyi'ne göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan temiz enerji...