Daha Fazla
   
   

  Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

  ABD ve Birleşik Krallık ve birçok ülke, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak istiyor. Bu yüzden, “Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?” sorusu öne çıkıyor. Yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriğin kullanılması, karbon emisyonlarının azaltılması için son derece önemli.

  Fosil yakıtlar ya da nükleer enerji gibi yenilenemeyen enerji türlerinin yanında, her yenilenebilir enerji türü elektrik, daha temiz bir dünyaya farklı miktarlarda katkıda bulunuyor.

  Yenilenebilir enerji nedir?

  Yenilenebilir enerji nedir?” sorusu, aslında bu yazımızda detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ancak kısaca bilgi vermek gerekirse yenilenebilir enerji, tükenmeyen bir kaynaktan gelen enerjidir. Doğaldır. Kendi kendini yeniler. Genellikle ya düşük ya da sıfır karbon ayak izine sahiptir.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyoenerji ve dalga enerjisi olabilir.

  Elektrik üretmek için fosil yakıtların yakılması uzun süredir atmosfere sera sera gazı emisyonunda önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir rol oynuyor.

  Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

  En yaygın yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgarı, güneşi, hidroelektriği ve biyoenerjiyi sayabiliriz.

  Rüzgar enerjisi

  Rüzgar enerjisi, yenilenebilir elektriğin en büyük üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Karadaki ve denizdeki rüzgar santralleri, rüzgar türbinlerinin kanatlarını döndürüyor. Bu sayede elektrik üretimi gerçekleşiyor. Türbinler, dönen kanatların kinetik enerjisini jenaratöre bağlı tahrik milini ve dişli kutusunu çevirerek elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik sonrasında yüksek voltajlara dönüştürülüyor. Ulusal şebeke besleniyor.

  Güneş enerjisi

  Gezegenin en serbestçe kullanılan enerji kaynaklarından biri güneş ışını. Bu da onu, bir numaralı yenilenebilir enerji kaynağı yapıyor. Ancak tabii ki alınan güneş ışığı miktarı konuma, mevsime ve günün saatine bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor.

  Güneş enerjisi, fotovoltaik etki olarak bilinen ortak bir kimyasal ve fiziksel reaksiyonla güneş ışığını güneş panelleri üzerinde yakalayarak elektrik üretir.

  Hidroelektrik enerjisi

  Hidroelektrik, akan veya düşen suyun hareketi kullanılarak ortaya çıkıyor. Hidroelektrik santraller, barajlarda bulunuyor. Jenaratörü döndüren su altı türbinleri aracılığıyla elektrik üretiliyor. Hidroelektrik aynı zamanda benzer teknolojiyi kullanarak büyük su kütlelerinin ağızlarında elektrik üretmek için okyanus kuvvetlerine dayanan dalga ve gelgit enerjisini de kapsıyor.

  Biyoenerji

  Yakıt kaynağı olarak organik maddelerin yakılmasıyla elektrik üretilebiliyor. Bu yakıtlar biyokütle olarak biliniyor. Bitkilerden keresteye ve gıda atıklarına kadar hemen hemen birçok madde, bu enerjinin kaynağı olabiliyor. Biyoenerji üretildiğinde karbondioksit salınıyor. Ancak bu yakıt kaynakları yenilenebilir olarak kabul edilir. Yeniden yetiştirilebilir. Yaşamları boyunca yaydıkları kadar karbonu emebilir.

  Yenilenemeyen enerji kaynakları nelerdir?

  Doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sıralanabilir. Bu kaynaklar her ne kadar doğal olarak oluşsa da miktarları sınırlıdır. Bunların dezavantajı, oluşmalarının genellikler yüzbinlerce yıl sürmesi olarak açıklanabilir. Elektrik üreten enerjiyi yaratmak için topraktan çıkarılıp yakılmaları gerekir. Ayrıca yakıldıkları zamanda, sera gazı yayarlar.

  Yenilenebilir enerjinin faydaları nelerdir?

  Yenilenebilir enerjinin faydaları şöyle listelenebilir:

  Daha az küresel ısınma
  İyileştirilmiş halk sağlığı
  Tükenmez enerji
  Ekonomik faydalar
  İstikrarlı enerji fiyatları
  Güvenilirlik ve dayanıklılık

  Yenilenebilir enerji, temiz enerji ya da yeşil enerji ile aynı mı?

  Yeşil enerji, temiz enerji ve yenilenebilir enerji sık sık birbirlerinin yerine kullanılıyor. Ancak üçünün aynı şey olduğunu söylemek doğru olmaz.

  Temiz enerji, emisyonsuz elektrik üretir. Ancak üretimi ay da bakımının bazen karbon maliyeti olabilir. Örnek olarak hidroelektrik santralleri gösterebiliriz. Santrallerin temizlenmesi gerekir. Aynı zamanda, bunları inşa etme çalışmaları, karbon emisyonlarına neden olur.

  Yeşil enerji, oluşumunda ya da kullanımında çevresel etkisi çok az olan ya da hiç olmayan, tamamen doğal kaynakları ifade eder.

  Bunların her ikisi de yenilenebilir enerji olabilir. Bu da aslında tükenmeyen bir kaynaktan geldikleri anlamına gelir.

  Yani, yeşil enerji kaynaklarının çoğu yenilenebilir olsa da yenilenebilir enerji kaynaklarının tümü yeşil enerji değildir.

  Çin yeşil enerji yatırımlarında hızını artırıyor

  0
  Çin enerji şirketleri, bu yıl yeşil enerji yatırımlarında hızlandırarak büyük bir adım attı. Çin Elektrik Konseyi'ne göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan temiz enerji...

  NCCETC, 2024’ün ilk çeyrek karbonsuzlaştırma raporunu yayınladı!

  0
  NC Temiz Enerji Teknoloji Merkezi (NCCETC), "Enerjiyi Karbondan Arındırmanın 50 Durumu" raporunun 2024 ilk çeyreği yayımladı. Üç aylık olarak yayımlanan bu rapor, temiz enerji...

  Düşük faturalar için yeşil enerji şart

  0
  Raporlara göre, Avrupa seçimlerinde Midlands Kuzey Batı bölgesi için bağımsız aday olan Saoirse McHugh, yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için görünür bir fayda sağlaması gerektiğini...

  Temiz enerji özel altyapı yatırımları için etkili oldu

  0
  2023 yılında temiz enerji, özel altyapı yatırımları için güçlü bir itici güç olarak öne çıkıyor. Altyapı, insanların fırsatlara erişimini sağlıyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor...