Daha Fazla
   
   

  Yatırımcılar, temiz enerji için temettü kesintisine hazır

  Büyük kurumsal petrol ve doğal gaz yatırımcıları, enerji geçiş projelerine daha fazla yatırım yapma konusunda istekli. Danışmanlık şirketi Deloitte’nin en son yaptığı araştırmaya göre yatırımcılar, temiz enerji projelerine daha fazla harcama yapmak için daha düşük temettü ya da daha az hisse geri alımı almaya açık. Bu da dünyanın net sıfır hedefinde kritik bir noktayı temsil ediyor.

  Yatırımcılar da temiz enerji istiyor

  Enerji şirketleri, üretim büyümesi için uzun yıllardır önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların ardından yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle hissedar getirileri de dikkat çekici oranda arttı. Deloitte, petrol ve gaz şirketlerinin 2022’de hissedarlara nakit dağıtımında yüzde 8’lik temettü ve geri satın alma getirisi ile tüm sektörlere öncülük ettiğine dikkat çekti.

  Söz konusu petrol devleri arasında Exxon Mobile, Chevron, BP, Equinor, Shell ve TotalEnergies sayılabilir. Bu ekip, geçen yıl yatırımcılara toplu olarak 110 milyar dolar tutarında temettü ve hisse geri alımı ödedi.

  Küresel petrol ve gaz endüstrisinde yatırımcıların 2,3 trilyon dolarlık özsermayesi var. Bu yatırımcıların beklentileri hızla değişiyor ve enerji şirketlerinin daha hızlı büyümesini istiyorlar.

  Deloitte’nin anketine katılan yatırımcıların yaklaşık yüzde 75’i, getirileri yüzde 3’e kadar düşse bile, düşük karbon teknolojilerine yatırımları hızlandırmak için hisselerini tutmaya devam edeceklerini söylüyor.

  Reuters‘ın haberine göre araştırma, harcama tercihlerindeki farklılıklara da dikkat çekiyor. Ankete katılan 150 üst düzey şirket yöneticisinin yaklaşık yüzde 40’ı, hidrojen ve karbon yakalama/depolama teknolojilerinin stratejileri açısından kritik bir konumda olduğunu düşünüyor.

  Deloitte araştırma direktörü Kate Hardin, yatırımcıların elektrikli şarj istasyonları ve ulaşımın elektrifikasyonu gibi teknolojilere önem verdiğini söyledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 43’ü pil depolamayı yatırım için kilit alan olarak değerlendiriyor.

  Anket sonuçları bize, enerji geçişinin nihai olarak neye benzeyeceğine dair uzun vadeli görüş açısından farklılıkların olduğunu gösteriyor.

  Yöneticilerin ve yatırımcıların aynı fikirde olduğu konu ise madenlerin yatırımlar için kritik bir noktada olduğu.

  Deloitte’e göre küresel gaz ve petrol şirketleri, 2023 – 2030 yılları arasında 2,5 ila 4,6 trilyon dolar arasında serbest nakit akışı üretecek. Öte yandan toplam harcamaların yüzde 2’den azı temiz enerjiye gidecek.

  Kurumsal yatırımcıların çoğu, daha fazla aksiyon bekliyor. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 60’ı, iç getiri oranının yüzde 12 ila yüzde 15’i aşması durumunda, düşük karbonlu projelere yatırım yapacağını söylüyor.

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...