Daha Fazla
   
   

  Türkiye’de lisanssız kurulu gücün yüzde 92’si güneşte!

  Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Haziran 2023 Elektrik Piyasası Raporu‘nu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye’de lisanslı ve lisanssız toplam kurulu güç, haziran ayı sonu itibariyle 104.904 MW olarak kaydedildi. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü, geçen yıla göre yüzde 2 oranında arttı. Öte yandan, lisanslı elektrik üretimi yüzde 9,1 geriledi.

  Türkiye’nin lisanslı kurulu gücü

  Türkiye’nin lisanssız ve lisanslı toplam kurulu gücü 104.904 MW olarak kaydedildi. Lisanslı elektrik santrallerinin kurulu gücü geçen yılın haziran ayına göre yüzde 2,05 oranında artarak 95.484 MW kaydedildi. Lisanslı elektrik üretimi ise yüzde 9,01 oranında azalarak 23.440.000 MWh oldu.

  EPDK tarafından yayımlanan rapora göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,3’ü hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Sonrasında ise sırasıyla yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,2 ile linyit santralleri, yüzde 10,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 9,8 ile rüzgar santralleri geliyor.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgarın payı yüzde 12,02, güneşin payı yüzde 1,54, biyokütlenin payı yüzde 2,03 ve jeotermalin payı yüzde 1,77 olarak kaydedildi.

  Lisanssız kurulu gücün yüzde 92’si güneş enerjisi

  Lisanssız elektrik santrallerinin kurulu gücü 9.420 MW’yi gördü. Kurulu gücün yüzde 92,63’ünü güneş enerjisi oluşturdu. Bu da 8.726 MW demek. Ayrıca yüzde 5,26’lık pay doğal gazın oldu. Payın yüzde 0,96’sı biyokütle santralleri, yüzde 0,98’i rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 0,17’si hidrolik kurulumlar olarak sıralandı.

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...