Daha Fazla
   
   

  Sanayide enerji tasarrufu için KOBİ’ler yeşil enerjiye geçmeli!

  Sanayide sürdürülebilir enerji kullanımı ve tasarrufun önemi giderek artarken, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine adaptasyonu kritik bir öneme sahip. Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse de KOBİ’lerin enerji verimliliğine yönelik farkındalığının artırılmasının, sanayide enerji tasarrufu sağlama potansiyeline işaret etti.

  Bu bağlamda, Atlas Copco’nun enerji verimliliği yüksek teknolojilerle müşterilerinin sera gazı salınımını azaltarak, üretim maliyetlerini düşürmeye ve piyasadaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çözümler sunduğu vurgulanıyor.

  Köse, Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ünün sanayide gerçekleştiğine dikkat çekerek, sanayide sürdürülebilir enerji tasarrufunun önemini vurguluyor. Atlas Copco’nun sunduğu çözümlerin sanayide enerji giderlerini önemli ölçüde azaltarak verimliliği artırdığı belirtiliyor. Ayrıca, bu teknolojilerin yatırım maliyetlerinin 6 ay gibi kısa bir sürede amorti edilebildiği ifade ediliyor.

  Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği düzenlemeler çerçevesinde, 2026 yılından itibaren belirli sektörlerde üretim aşamasında salınan sera gazları üzerinden emisyon ticaret sistemi uygulanacak. Bu durum, KOBİ’ler için yeşil dönüşümü daha da önemli hale getiriyor. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı miktarının azaltılması, karbon vergisi maliyetlerinin düşürülmesi ve dolayısıyla üretim maliyetlerinin azaltılması gerekiyor.

  Bu gelişmeler, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine hız vermesini ve enerji verimliliğine daha fazla önem vermesini gerektiriyor. Atlas Copco gibi şirketlerin sunduğu çözümler, sanayinin bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynuyor.

  Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse şunları söyledi:

  “İstihdamın yüzde 71’i, ekonomik katma değerin yüzde 35,5’i, ihracatın yüzde 30,4’ü ve Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1’i tek başına gerçekleştiren KOBİ’ler olmadan sanayide enerji tasarrufundan söz edemeyiz. KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ile enerji verimli bir sanayiye sahip olabiliriz.

  Sanayide sürdürülebilir enerji tasarrufunu destekleyen kompresörler, üretimde maliyetleri azaltırken verimliliği de yükseltiyor. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayide gerçekleşiyor. Endüstriyel bir hava kompresörünün satın alma fiyatı, kullanım ömrü maliyetlerinin yalnızca yüzde 20’sini, basınçlı hava kompresörleri ise sanayide enerji giderlerinin yüzde 15-20’sini oluşturuyor.

  Buradaki her tasarruf’, toplam giderine olumlu yansıyor. Sanayide verimlilik açısından oyunun kurallarını yeniden yazan çözümlerimizle tüm endüstrileri yüzde 60’a varan enerji tasarrufu ile tanıştırıyoruz. Enerji geri kazanımı, merkezi kontrolcü sistemleri, kimyasal tamburlu kurutucu gibi özel sistemlerimizle ürünlerimizin yatırım maliyetlerinin dönüş süresini 6 aya kadar düşürebiliyoruz.”

  İngiltere temiz enerji üretimini 13 katına çıkarabilir

  0
  İngiltere'de yapılan araştırmalar, ülkenin temiz enerji üretimini önemli ölçüde artırma potansiyelini ortaya koyuyor. Exeter Üniversitesi Çevre İstihbarat Merkezi ve Friends of the Earth isimli...

  Veri merkezlerinde yeşil enerji geçişi için yazılımın rolü

  0
  Veri merkezlerinin yeşil enerji tarafına geçişi için yazılımın rolüne ilişkin yeni çözümler arayışı devam ediyor. Küresel olarak veri merkezlerine olan artan güvene rağmen, bu...

  Temiz enerji için kripto para madenciliği ve yeşil hidrojenin birleşimi

  0
  Kripto para madenciliği ve yeşil hidrojeni birleştirmek, yenilenebilir enerjinin daha geniş bir şekilde yayılmasını sağlayabilir. Son zamanlarda Cornell Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma,...

  Temiz enerji ekonomisi için iklim teknolojileri yatırımlarının önemi

  0
  Temiz enerjiye geçiş küresel çapta hız kazanıyor. 130'dan fazla ülke, COP28 anlaşmasıyla 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmayı taahhüt etti. Bu...