Daha Fazla
   
   

  İngiltere, güneşi rüzgara tercih etti

  Kısa süre önce yapılan bir araştırmanın sonuçları, İngiltere‘nin güneş paneli çiftliği fikrine yerel rüzgar santrallerine kıyasla daha sıcak baktığını ortaya koydu. Yakın tarihlerde hükümet tarafından yapılan bir ankete göre insanlar, kıyıdaki rüzgar santrallerine oranla güneş paneli çiftliklerinden daha memnunlar.

  İngiltere halkı güneş paneli çiftliğini rüzgara tercih ediyor

  Yapılan araştırmaların sonucuna göre Birleşik Krallık‘ta yaşayanlar, kıyıdaki rüzgar santrallerindense yerel olarak bir güneş paneli çiftliğinin inşa edilmesi fikrine çok daha sıcak bakıyorlar.

  Hükümetin Kamu Tutumları Takipçisinden elde edilen en son bulgular, insanların yerel topluluklarındaki yenilenebilir enerji altyapısı hakkında ne hissettiklerine ışık tutuyor. Halkın bir kısmı güneş panellerine daha sıcak bakarken, diğer kısmı yerel rüzgar santrallerine karşı duydukları olumlu hisleri ön planda tutuyor.

  2023 yılının baharında katılımcılara, çevrelerinde karada rüzgar santralleri ve güneş paneli çiftlikleri inşa edilmesinden dolayı duydukları mutluluk düzeyleri soruldu.

  Ankete katılan kişilerin yaklaşık yüzde 54’ü, bölgelerinde güneş paneli çiftliği kurulmasından oldukça memnun olacaklarını belirtti.

  Buna karşılık ankete katılan yüzde 43’lük kesim, yakınlarda bir kara rüzgar santralinin kurulmasından kaynaklı duydukları mutluluğun oldukça fazla olduğunu ifade etti.

  Özellikle, yanıt verenlerin dörtte birinden fazlası her iki seçenek için de güçlü bir tercihlerinin olmadığını belirtirken, katılım sağlayanların yüzde 28’i hem rüzgar santrallerine hem de güneş paneli çiftliklerine karşı tarafsız olduklarını ifade etti.

  Araştırma sonucunda ulaşılan rapora göre bu veriler, 2022 yılının bahar döneminde yapılan ankete kıyasla nispeten sabit kaldı.

  Yeşil enerji için büyük yatırımlar bekleniyor

  0
  Yeşil dönüşüm rüzgarı hız kazanıyor. Hem yatırımcılar hem de geleneksel enerji şirketleri bu alana yüklü miktarda yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yabancı İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından...

  Daha iyi enerji yönetimi için bariyerler aşılmalı

  0
  Enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, günümüzün en önemli küresel meselelerinden biridir. Tüm ülkeler de bu konuda önemli adımlar atmaya çalışıyor. Ancak,...

  Yunanistan rüzgar enerjisi yatırımlarını artırıyor

  0
  Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar elektriğinin yüzde 35'ini rüzgar enerjisinden elde etme hedefi, rüzgar endüstrisi derneği WindEurope tarafından yayımlanan bir rapora göre ulaşılabilir bir noktada....

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....