Daha Fazla

  İngiltere, güneşi rüzgara tercih etti

  Kısa süre önce yapılan bir araştırmanın sonuçları, İngiltere‘nin güneş paneli çiftliği fikrine yerel rüzgar santrallerine kıyasla daha sıcak baktığını ortaya koydu. Yakın tarihlerde hükümet tarafından yapılan bir ankete göre insanlar, kıyıdaki rüzgar santrallerine oranla güneş paneli çiftliklerinden daha memnunlar.

  İngiltere halkı güneş paneli çiftliğini rüzgara tercih ediyor

  Yapılan araştırmaların sonucuna göre Birleşik Krallık‘ta yaşayanlar, kıyıdaki rüzgar santrallerindense yerel olarak bir güneş paneli çiftliğinin inşa edilmesi fikrine çok daha sıcak bakıyorlar.

  Hükümetin Kamu Tutumları Takipçisinden elde edilen en son bulgular, insanların yerel topluluklarındaki yenilenebilir enerji altyapısı hakkında ne hissettiklerine ışık tutuyor. Halkın bir kısmı güneş panellerine daha sıcak bakarken, diğer kısmı yerel rüzgar santrallerine karşı duydukları olumlu hisleri ön planda tutuyor.

  2023 yılının baharında katılımcılara, çevrelerinde karada rüzgar santralleri ve güneş paneli çiftlikleri inşa edilmesinden dolayı duydukları mutluluk düzeyleri soruldu.

  Ankete katılan kişilerin yaklaşık yüzde 54’ü, bölgelerinde güneş paneli çiftliği kurulmasından oldukça memnun olacaklarını belirtti.

  Buna karşılık ankete katılan yüzde 43’lük kesim, yakınlarda bir kara rüzgar santralinin kurulmasından kaynaklı duydukları mutluluğun oldukça fazla olduğunu ifade etti.

  Özellikle, yanıt verenlerin dörtte birinden fazlası her iki seçenek için de güçlü bir tercihlerinin olmadığını belirtirken, katılım sağlayanların yüzde 28’i hem rüzgar santrallerine hem de güneş paneli çiftliklerine karşı tarafsız olduklarını ifade etti.

  Araştırma sonucunda ulaşılan rapora göre bu veriler, 2022 yılının bahar döneminde yapılan ankete kıyasla nispeten sabit kaldı.

  Birleşik Krallık temiz enerji için yeni hedefler geliştiriyor

  0
  Raporlara göre Birleşik Krallık, fosil yakıtlardan tamamen kurtulma ve temiz enerji süper gücü olma yolunda önemli adımlar atıyor. Ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji...

  İleri enerji çözümlerine yatırım ile net sıfır hedeflerine ulaşmak

  0
  Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan yeni bir rapor, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için ileri enerji çözümlerine yapılan yatırım faktörünün kritik önem taşıdığını belirtiyor....

  Birleşmiş Milletler’in 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu açıklandı

  0
  Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nu açıkladı. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SDG) ulaşma yolunda dünya genelindeki ilerlemeyi değerlendiriyor. BM Genel Sekreteri,...

  Güneş enerjisinin potansiyeli gelişiyor

  0
  Güneş enerjisi, dünya genelinde en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Raporlara göre, güneş enerjisinin potansiyeli, enerji üretimi, depolama ve dağıtım...