Daha Fazla
   
   

  İngilizlerin yarısı yenilenebilir enerji projelerini destekliyor

  İngiltere’de yapılan bir ankete göre, İngilizlerin neredeyse yüzde 49’u enerji faturalarını düşürebilecek yerel bir yenilenebilir enerji planını desteklemeye açık gözüküyor. Buna karşılık, yüzde 7’lik bir kesim ise yerel enerji projelerini desteklemediklerini belirtti.

  İngilizler’den enerji faturalarını düşürebilecek yenilenebilir enerji projelerine destek

  Yeni yapılan bir ‘Copper Consultancy’ anketine göre, İngilizlerin yüzde 27’sinden fazlası potansiyel inşaat veya işletme etkisini düşük faturalarla dengelemese bile, yerel bir yenilenebilir enerji girişimini destekliyor.

  Ek olarak, yüzde 17’lik bir kesim kararsız kaldı. Bu tutumun, büyük olasılıkla konuyla ilgili anlayış düzeyinden etkilendiği düşünülüyor. Buna karşılık, İngilizlerin yaklaşık yüzde 7’si yerel enerji projelerini desteklemediklerini belirtti.

  Ankette, 2 bin kişiden farklı yenilenebilir enerji kaynaklarını ne kadar iyi anladıklarını değerlendirmeleri istendi.

  Bunların arasında güneş enerjisi en çok tanınan enerji türü olarak ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 59’u, güneş enerjisini ​​yenilenebilir bir enerji türü olarak doğru şekilde tanımladı.

  Güneş enerjisini, yüzde 52 ile açık deniz rüzgar enerjisi ve yüzde 49 ile kara rüzgarı takip etti.

  Anket sonuçları, katılımcıların yaklaşık yüzde 23’ünün hidrojeni yenilenebilir enerji olarak tanımladığını gösteriyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 16’sı nükleer enerjinin, yenilenebilir enerji kategorisine girdiğini belirtti.

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...