Daha Fazla
   
   

  Biden yönetimi, sübvansiyonları raporunu sessizce yayımladı

  Biden yönetimi, federal enerji ile ilgili sübvansiyonların mevcut kapsamını özetleyen 59 sayfalık bir rapor yayımladı. Sessiz sedasız yayımlanan bu rapor, yenilenebilir enerji sektörünün fosil yakıt endüstrisinden önemli ölçüde daha fazla vergi mükellefi desteğine sahip olduğunu gösteriyor.

  Biden yönetimi, sübvansiyonlar için rapor yayımladı

  Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi İdaresi (ÇED) tarafından yeni bir rapor yayımlandı. Rapor, 2016’dan 2022’ye olan süreci analiz ediyor. Bu süre zarfında federal hükümetin, yarısından fazlası son 3 yılda olmak üzere, doğrudan ve çoğunlukla dolaylı vergi mükelleflerine 183,3 milyar dolar sübvansiyon dağıttı. 

  Senato Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Sıralama Üyesi John Barrasso, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, demokratların yıllardır güneş enerjisi gibi teknolojilerin kömür, petrol, doğal gaz ve nükleerden daha ucuz olduğunu iddia ettiğine dikkat çekti. Barrasso, raporun, güneş enerjisinin büyük ölçüde vergi mükelleflerinin dolarlarıyla sağlanan ağır sübvansiyonlara bağımlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor

  Fox News‘ün haberine göre, 2021’in başlarında Barrasso ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Joe Manchin, o zamanki ÇED Yönetici Vekili Stephen Nalley’e yazdığı bir mektupta kongre politika oluşturma sürecine bilgi sağlamaya yardımcı olmak için analiz talep etti. İkili, böyle bir raporun özellikle kongrenin ülkenin enerji sistemleri ve piyasalarına daha fazla federal müdahale çağrısında bulunması nedeniyle konuyla alakalı olacağını savundu.

  Rapor, fosil yakıt endüstrisinin geçen yıl 24,5 milyar dolar sübvansiyon aldığını, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise şaşırtıcı bir şekilde 83,8 milyar dolar sübvansiyon aldığını gösteriyor. 

  ÇED raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları yerli elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 21’ini oluştururken, bu tür kaynakların aldığı sübvansiyon şaşırtıcı. Çünkü diğer kategorilerle karşılaştırıldığında en büyük paya sahip.

  Yenilenebilir ve son kullanım kaynakları, toplam enerji sektörü sübvansiyonlarının yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor.

  ABD elektriğinin diğer yüzde 18’ini üreten nükleer enerji, analiz edilen zaman dilimi içerisinde verilen toplam sübvansiyonun yüzde 2’sine eşdeğer olan 2,9 milyar dolarlık sübvansiyon aldı.

  Raporun bulguları, yeşil enerji kaynakları tarafından üretilen enerji birimi başına, fosil yakıt enerjisiyle üretilen eşdeğer enerjiye göre çok daha fazla vergi mükellefi parasının harcandığını gösteriyor.

  Düşük faturalar için yeşil enerji şart

  0
  Raporlara göre, Avrupa seçimlerinde Midlands Kuzey Batı bölgesi için bağımsız aday olan Saoirse McHugh, yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için görünür bir fayda sağlaması gerektiğini...

  Temiz enerji özel altyapı yatırımları için etkili oldu

  0
  2023 yılında temiz enerji, özel altyapı yatırımları için güçlü bir itici güç olarak öne çıkıyor. Altyapı, insanların fırsatlara erişimini sağlıyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor...

  Mineral fiyatlarındaki düşüş düşük yeşil enerji yatırımına işaret ediyor

  0
  Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Cuma günü yaptığı açıklamada, yeşil enerji üretimi için kritik olan mineral fiyatlarındaki keskin düşüşün, yetersiz yatırım nedeniyle yaklaşan...

  İzlanda’nın yeşil enerjideki konumu

  0
  İzlanda, yenilenebilir enerji üretiminde dünya öncülerinden biri olup doğal kaynaklarını yeşil bir gelecek için uzun süredir kullanıyor. Kuzey Atlantik'te bulunan bu adanın enerji kaynakları...