Daha Fazla
   
   

  Portekiz, yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırıyor

  Portekiz, elektriğinin yaklaşık yüzde 60’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Portekiz, özellikle denizlerde oluşan gelgit olayından yararlanarak gelgit enerjisi ile elektrik üretiyor. Ülke, enerji bağımsızlığının her türünü geliştirmede hızlı bir ilerleme kaydediyor. Şimdiye kadar Portekiz; güneş enerjisi, gelgit enerjisi rüzgâr üretimi ve hidroelektrik santrallerden yararlanarak elektriğini üretti.

  İlginizi Çekebilir: Portekizli EDP, Japonya için güneş enerjisi santrali kuracak, Bir Japon Bir Portekizli: Biyoyakıt yatırımı yapacaklar

  Portekiz, yenilenebilir enerji geçişi için kömürle çalışan santrali kapattı

  Portekiz, sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda önemli hedefler belirledi. Bu hedeflere ulaşmak için belirledikleri politikaları uygulama konusunda önde gelen ülkeler arasında.

  Ülke, 628 MW’lık Pego kömürle çalışan elektrik santralini kapattı. Bu elektrik santralinin kapanmasının ardında 2021 yılının sonlarında kömür kullanımına tamamen son verildi.

  Portekiz’de, nükleer ve kömürden üretilen enerji yok.

  Portekiz yenilenebilir enerji kaynaklarına, birçok AB ülkesinden daha fazla yatırım yapıyor. Ülkede yenilenebilir enerji kaynakları, 2019’daki enerji tüketiminin yüzde 54’ünü oluşturmuştu. AB’ de ise bu oran yalnızca yüzde 18 görünüyor. 

  Bazı yetkililer bu oranın artık yüzde 60’a yükseldiğini söylüyor.

  Portekiz, ithal haza bağımlı

  Portekiz, elektrik üretmede başarılı olsa da doğal gazının nerdeyse tamamı Cezayir‘den (İspanya üzerinden geçen bir boru hattı aracılığıyla) ve Nijerya‘dan (LNG) ithal ediyor.

  Ayrıca Portekiz, hala elektrik de ithal ediyor. Portekiz 2021’de 1,47 milyar dolar elektrik ithal ederek dünyanın en büyük 18. elektrik ithalatçısı oldu. Portekiz, elektriğini çoğunlukla İspanya’dan ithal ediyor.

  Tabi ki ülkeni ihraç oranı, ithalat oranından fazla. Portekiz 2021’de 561 milyon dolar elektrik ihraç ederek dünyanın 32. en büyük elektrik ihracatçısı oldu. 

  Elektrik maliyetleri çok fazla

  Portekiz, Avrupa’da en yüksek elektrik fiyatlarına sahip ülkelerden biri. Sebebi ise vergiler olarak görünüyor. Eurostat’ a göre Portekiz, burada kWh başına 0,2246 euro ödüyor; bu da İngiltere’de ödenenden yüzde22 daha yüksek.

  Yenilenebilir enerji üretiminin maliyeti yüksek oluyor. Bunun en önemli sebebi ise şirketlerin enerji üretimi için yüksek bütçeli yatırımlar yapıyor olması.

  Şirketler enerji üretirken aynı zamanda kâr elde etmek istiyor.

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...