Daha Fazla
   
   

  Almanya, önlem almazsa hedef tutmayacak

  Birçok ülkenin olduğu gibi Almanya‘nın da 2030 ve 2045 yılı için iklim hedefleri var. Ancak Alman Federal Çevre Ajansı’na göre, eğer ek önlemler alınmazsa, bu hedefler risk altında.

  Almanya iklim hedefleri tutmayabilir

  Enerdata‘nın haberine göre, Almanya’nın iklim hedefleri sallantıda. Almanya Federal Çevre Ajansı, kısa süre önce bir projeksiyon raporu yayımladı. Bu rapor, belirlenen hedeflerin tutturulması ve sürdürülebilirliğin devam etmesi için ek önlemlerin gerekliliğine dikkat çekiyor.

  Her ne kadar ilerleme kaydedilmiş olsa da 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda hala boşluk var. Planlanan önlemler bile bu açığı tamamen kapatamayacak gibi duruyor. Dolayısıyla 2045 yılına kadar net sera gazı nötrlüğü hedefini ulaşılamaz hale getirecek.

  Yalnızca mevcut planlanan önlemlerin uygulandığı senaryoda, 1990 yılına göre yüzde 63’lük bir azalma yaşanacak. Bu da 2030 hedefine ulaşılmaması demek. Ancak ek önlemlerle yüzde 65’lik hedefin tutturulabileceği söyleniyor.

  Enerji, tarım ve atık yönetimi sektörleri hedeflerini aşarak diğer sektörlerin eksikliklerini kısmen telafi ediyor.

  Arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) ile ilgili sektörler her iki senaryoda da 2030, 2040 ve 2045 hedeflerine ulaşamıyor. vrupa düzeyindeki Alman iklim hedefleri de tutturulamıyor.

  Avrupa Çaba Paylaşımı Yönetmeliği (ESR) kapsamına giren emisyonlarda önemli bir boşluk var. Her iki senaryo da 2045 net (GHG) nötralite hedefinin gerisinde kalıyor ve o yıl için 229 MtCO 2eq emisyon öngörüyor.

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...