Daha Fazla
   
   

  Alarko Holding 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

  Alarko Holding 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ile 2022’de Gezegen, İnsan ve Kültür, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlıkları altında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve hedeflerini açıkladı. Alarko Holding, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyor. Şirket, biyoçeşitlilik çalışmalarına 4.5 milyon TL kaynak aktardı ve bu alana her yıl yüzde 20 daha fazla kaynak ayırmayı taahhüt etti.

  Alarko Holding 2022 Sürdürülebilirlik Raporu

  Sürdürülebilirlik, şirketler için ana konular arasında yer almaya başladı. Birçok ülke, net sıfır emisyon hedeflerine dair açıklamalar yaparken, şirketler de bu hedefler doğrultusunda hareket ediyor. Su kullanımını 2022 yılında yüzde 9 oranında azaltan Alarko Holding, 2030 yılına kadar su tüketimini yüzde 50 düşürmek istiyor. Ayrıca şirketin hedefi 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak.

  Kurumsal sosyal sorumluluk alanına 2022’de 17 milyon TL ayıran Grup, bu alandaki harcamalarını da 2030’a kadar üç katına çıkaracak.

  Alarko Holding, tüm grup şirketlerindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve hedeflerini ortaya koyan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

  Rapor, Alarko Holding’in çevresel, sosyal ve yönetişime dair performansını beyan etmek üzere Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiavite – GRI) Standartlarına uyumlu olarak hazırlandı.

  Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda herkes için daha iyi bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.

  Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde Gezegen başlığı altında iklim krizi ve ekosistem restorasyonuna odaklanan Alarko Holding, yenilenebilir elektrik/depolamaya yönelik yatırımlar ve enerji verimliliği çalışmaları ile 2022’de bir önceki yıla göre ciro bazlı sera gazı salım ve enerji yoğunluğunu azalttı. Şirket ayrıca 2050’ye kadar net sıfır sera gazı salımı hedefini de ortaya koydu.

  2022’de biyoçeşitlilik çalışmalarına 4.5 milyon TL aktaran şirket, her yıl ekosistem restorasyonuna yüzde 20 daha fazla kaynak ayırmayı vadediyor.

  Çalışanlara 168 bin 313 saat eğitim

  Alarko Holding, İnsan başlığı altında yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, çalışan bağlılığı ve toplumsal yatırımlar konularına yer veriyor.

  Şirket, “Alarko 101”, “Farkındalığımı Artırıyorum”, “Mesleğimde İlerliyorum”, “Yeni Çağın Liderleri”, “Birlikte Gelişiyoruz” gibi başlıkları içeren eğitimlerle tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayarak onların yeni beceriler edinmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini destekliyor.

  2022 yılında 102 bin 981 saati İSG eğitimi olmak üzere, toplam 168 bin 313 eğitim saatine ulaşan şirket, Çalışan Memnuniyeti Anketi ile de çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendiriyor.

  Holding çalışan bağlılığı skorları 2022’de önceki seneye göre çalışan bağlılığı skorunu 10 puan artarak 67’ye ulaşan Alarko Holding, bu skoru 2030’a kadar yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyor.

  Alarko Holding ayrıca kurumsal yönetimde çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının hayati önem taşıdığının bilinciyle Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası kapsamında yüzde 27 seviyesindeki Yönetim Kurulu kadın üye oranını da uzun vadede yüzde 40’a yükseltmeyi planlıyor.

  Ar-Ge’ye 80 milyon TL kaynak aktarıldı

  Alarko Holding, 2022’de yürüttüğü toplumsal yatırım projelerinde 468 gönüllü ile, 801 gönüllülük saatine ulaştı.

  Grup geçtiğimiz yıl tüm şirketlerinde çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sokak hayvanları, çevre ve spor alanlarında 17 milyon TL’ye ulaşan kurumsal sosyal sorumluluk harcamalarını da 2030’a kadar üç katına çıkaracak.

  Alarko Holding, sürdürülebilirlik stratejisinin Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlığı altında özellikle inovatif ürün ve hizmet tasarımlarına odaklanırken Dijital Strateji Yol Haritası ile Grup şirketlerinin ve tüm ekosistemin geleceğe uygun hale gelmesini sağlıyor. Topluluk genelinde 2022’de Ar-Ge faaliyetlerine 80 milyon TL ayıran Grup, son iki yılda kaynağı yüzde 50 oranında yükseltirken, yatırımlarını 2030’a kadar yüzde 50 artırmayı taahhüt ediyor.

  Alarko Holding, bu alandaki çalışmalarının karşılığı olarak 2022’de Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da yükseltti. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim endeksine dâhil olan holding yıl boyunca yapılan geliştirmeler ışığında; “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Yönetim Kurulu” başlıklarındaki notlarını yükselterek 9,22 uyum notuna ulaştı.

  Yeşil enerji için büyük yatırımlar bekleniyor

  0
  Yeşil dönüşüm rüzgarı hız kazanıyor. Hem yatırımcılar hem de geleneksel enerji şirketleri bu alana yüklü miktarda yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yabancı İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından...

  Daha iyi enerji yönetimi için bariyerler aşılmalı

  0
  Enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, günümüzün en önemli küresel meselelerinden biridir. Tüm ülkeler de bu konuda önemli adımlar atmaya çalışıyor. Ancak,...

  Yunanistan rüzgar enerjisi yatırımlarını artırıyor

  0
  Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar elektriğinin yüzde 35'ini rüzgar enerjisinden elde etme hedefi, rüzgar endüstrisi derneği WindEurope tarafından yayımlanan bir rapora göre ulaşılabilir bir noktada....

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....