Daha Fazla
   
   

  AB’nin Enerji Verimliliği Direktifi yayımlandı

  Avrupa Birliği’nin 24 Temmuz 2023 tarihinde resmi olarak kabul ettiği Enerji Verimliliği Direktifi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Direktif, AB’nin enerji verimliliğine verdiği büyük önemi gösteriyor.

  AB Enerji Verimliliği Direktifi, yürürlüğe giriyor

  Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilen Enerji Verimliliği Direktifi (AB) 2023/1791, 20 gün içinde yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra AB Üye Devletlerinin, direktifteki farklı unsurların çoğunu ulusal hukuka aktarmak için 2 yılı olacak.

  Yeni direktif, enerji ve enerji dışı politikalarda önce enerji verimliliği ilkesinin benimsiyor.

  Önceki 2018/2002 ve 2012/27/AB direktiflerinde yapılan değişiklikler de yeni direktifte dikkat çekiyor.

  Bu değişiklikleri AB şöyle listeliyor:

  AB’nin nihai enerji tüketimini 2030 yılına kadar yüzde 11,7 oranında azaltmak için AB’nin yasal olarak bağlayıcı bir hedefinin oluşturulması. Bu, her Üye Devlet için kendi gösterge niteliğindeki ulusal katkısını, ulusal koşulları yansıtan nesnel kriterlere dayalı olarak belirleme gerekliliğini içerir. Ulusal katkıların AB hedefini karşılamaması halinde Komisyon tarafından bir hedef açığı mekanizması uygulanır.

  Yıllık enerji tasarrufunu yüzde 0,8’den (şu anda) yüzde 1,3’e (2024-2025), ardından yüzde 1,5’e (2026-2027) ve 2028’den itibaren yüzde 1,9’a çıkarmak. Bu, 2024-2030 arasındaki dönem için yeni yıllık tasarrufların ortalama yüzde 1,49’una tekabül ediyor.

  Üye Devletlerin, enerji tasarrufu önlemleri kapsamında hassas müşterilere ve sosyal konutlara öncelik verme zorunluluğu getirilmesi.

  Kamu sektörünün tamamı için yıllık enerji tüketimini yüzde 1,9 oranında azaltma hedefi.

  Yıllık yüzde 3 bina yenileme yükümlülüğünün kamu yönetiminin tüm kademelerine genişletilmesi.

  İşletmelerin enerji yönetim sistemine sahip olmaları veya enerji denetimleri yapmaları için enerji tüketimine dayalı farklı bir yaklaşımın getirilmesi.

  AB düzeyinde veri toplayan ve yayınlayan bir veri tabanıyla, veri merkezlerinin enerji performansının izlenmesine yönelik yeni bir yükümlülük getiriliyor.

  Büyük belediyelerde yerel ısıtma ve soğutma planlarının desteklenmesi.

  Bölgesel ısıtma da dahil olmak üzere ısıtma veya soğuk beslemede verimli enerji tüketiminin kademeli olarak artırılması.

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...