Daha Fazla

  AB’nin Enerji Verimliliği Direktifi yayımlandı

  Avrupa Birliği’nin 24 Temmuz 2023 tarihinde resmi olarak kabul ettiği Enerji Verimliliği Direktifi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Direktif, AB’nin enerji verimliliğine verdiği büyük önemi gösteriyor.

  AB Enerji Verimliliği Direktifi, yürürlüğe giriyor

  Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilen Enerji Verimliliği Direktifi (AB) 2023/1791, 20 gün içinde yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra AB Üye Devletlerinin, direktifteki farklı unsurların çoğunu ulusal hukuka aktarmak için 2 yılı olacak.

  Yeni direktif, enerji ve enerji dışı politikalarda önce enerji verimliliği ilkesinin benimsiyor.

  Önceki 2018/2002 ve 2012/27/AB direktiflerinde yapılan değişiklikler de yeni direktifte dikkat çekiyor.

  Bu değişiklikleri AB şöyle listeliyor:

  AB’nin nihai enerji tüketimini 2030 yılına kadar yüzde 11,7 oranında azaltmak için AB’nin yasal olarak bağlayıcı bir hedefinin oluşturulması. Bu, her Üye Devlet için kendi gösterge niteliğindeki ulusal katkısını, ulusal koşulları yansıtan nesnel kriterlere dayalı olarak belirleme gerekliliğini içerir. Ulusal katkıların AB hedefini karşılamaması halinde Komisyon tarafından bir hedef açığı mekanizması uygulanır.

  Yıllık enerji tasarrufunu yüzde 0,8’den (şu anda) yüzde 1,3’e (2024-2025), ardından yüzde 1,5’e (2026-2027) ve 2028’den itibaren yüzde 1,9’a çıkarmak. Bu, 2024-2030 arasındaki dönem için yeni yıllık tasarrufların ortalama yüzde 1,49’una tekabül ediyor.

  Üye Devletlerin, enerji tasarrufu önlemleri kapsamında hassas müşterilere ve sosyal konutlara öncelik verme zorunluluğu getirilmesi.

  Kamu sektörünün tamamı için yıllık enerji tüketimini yüzde 1,9 oranında azaltma hedefi.

  Yıllık yüzde 3 bina yenileme yükümlülüğünün kamu yönetiminin tüm kademelerine genişletilmesi.

  İşletmelerin enerji yönetim sistemine sahip olmaları veya enerji denetimleri yapmaları için enerji tüketimine dayalı farklı bir yaklaşımın getirilmesi.

  AB düzeyinde veri toplayan ve yayınlayan bir veri tabanıyla, veri merkezlerinin enerji performansının izlenmesine yönelik yeni bir yükümlülük getiriliyor.

  Büyük belediyelerde yerel ısıtma ve soğutma planlarının desteklenmesi.

  Bölgesel ısıtma da dahil olmak üzere ısıtma veya soğuk beslemede verimli enerji tüketiminin kademeli olarak artırılması.

  Afrika’nın yenilenebilir enerji geçişindeki kör nokta

  0
  Son raporlara göre, Afrika'nın yenilenebilir enerji geçişi sürecinde esneklik seçeneklerinin dikkate alınmaması, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar yaratabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu,...

  Temiz enerji yatırımları bu yıl inanılmaz değerlerde!

  0
  Son raporlara göre, küresel temiz enerji yatırımları, 2024 yılı itibarıyla 2 trilyon doları aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu yatırımlar, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir...

  Araştırma: Güneş ve rüzgar enerjisi, iklim ve hava kalitesini etkiliyor

  0
  Cell Reports Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş ve rüzgar enerjisinin hava kalitesi ve iklim açısından sağladığı önemli faydaları ortaya koyuyor. Çalışma, elektrik...

  Çin yeşil enerji yatırımlarında hızını artırıyor

  0
  Çin enerji şirketleri, bu yıl yeşil enerji yatırımlarında hızlandırarak büyük bir adım attı. Çin Elektrik Konseyi'ne göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan temiz enerji...