Daha Fazla
   
   

  Yenilenebilir enerji, sektör maliyetlerini 520 milyar dolar azalttı

  Fosil yakıt fiyat krizi, yenilenebilir enerjinin rekabet gücünü artırdı ve küresel enerji sektörünün maliyetinin 2022 yılında 520 milyar dolar azalmasını sağladı. IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 2022’de devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitenin yüzde 86’sının, (187 GW) fosil yakıtla çalışan elektriğe göre daha düşük maliyetlere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

  IRENA, yenilenebilir enerjinin faydasına dikkat çekti

  IRENA tarafından yayınlanan 2022 Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri, 2022 yılında eklenen yenilenebilir enerjinin, dünya çapında elektrik sektörünün yakıt faturasını ciddi derecede azalttığını gösteriyor.

  2000 yılından bu yana eklenen yeni kapasite, elektrik sektörünün yakıt faturasını 2022’de en az 520 milyar dolar azaltırken, OECD üyesi olmayan ülkelerde sadece 2022’deki yeni kapasite eklemelerinin kullanım ömrü boyunca tasarruf edilmesi bile maliyetleri 580 milyar dolara kadar azaltacak.

  Yapılan araştırmalar, son yirmi yılda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasaydı, 2022’deki fosil yakıt fiyat şokundan kaynaklanan ekonomik bozulmanın çok daha kötü olacağı ve pek çok hükümetin kamu finansmanıyla yumuşama kabiliyetinin ötesinde olacağına dikkat çekiyor.

  ‘IRENA, 2022’yi yenilenebilir enerjilerin dağıtımında dönüm noktası olarak görüyor’

  IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera şunları söyledi: ‘IRENA, dünya çapında devam eden emtia ve ekipman maliyet enflasyonuna rağmen, maliyet rekabetçiliği hiç bu kadar yüksek olmadığından, 2022’yi yenilenebilir enerjilerin dağıtımında gerçek bir dönüm noktası olarak görüyor.

  Tarihsel fiyat şokundan en çok etkilenen bölgeler, büyük ölçüde son on yılda güneş ve rüzgar enerjisinin muazzam artışı sayesinde oldukça dirençliydi.

  Bugün, yenilenebilir enerjiye ilişkin iş durumu zorlayıcı gözüküyor. Ancak dünya, 1.5°C’yi korumak için 2030 yılına kadar ortalama olarak her yıl 1000GW yenilenebilir enerji eklemek zorunda. Bu da, 2022 seviyelerinin üç katından fazla bir artışı temsil ediyor.’

  IRENA’nın raporuna göre, 2022’deki emtia ve ekipman maliyet enflasyonu, ülkelerin 2022’de maliyetlerde belirgin biçimde farklı eğilimler yaşamasına neden oldu.

  Bununla birlikte, küresel düzeyde elektrik şebekesi ölçekli güneş enerjisi için ağırlıklı ortalama elektrik maliyeti yüzde 3 düşerken, karadaki rüzgar için yüzde 5, konsantre güneş enerjisi için yüzde 2, biyoenerji için yüzde 13 ve jeotermal enerji için yüzde 22 azaldı.

  Yalnızca deniz üstü rüzgar ve hidroelektrik maliyetleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 18 artış gösterdi. Bunun nedeni ise Çin’in deniz üstü rüzgar projelerindeki payının 2022’de azalması ve bir dizi büyük hidroelektrik projesinde maliyet aşımı yaşanmasıydı.

  Son 13 ila 15 yıl boyunca, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji üretim maliyetleri düşüş gösterdi.

  2010 ile 2022 arasında, güneş ve rüzgar enerjisi, mali destek olmadan bile fosil yakıtlarla maliyet açısından rekabetçi hale geldi.

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...