Daha Fazla
   
   

  Yenilenebilir enerji, sektör maliyetlerini 520 milyar dolar azalttı

  Fosil yakıt fiyat krizi, yenilenebilir enerjinin rekabet gücünü artırdı ve küresel enerji sektörünün maliyetinin 2022 yılında 520 milyar dolar azalmasını sağladı. IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 2022’de devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitenin yüzde 86’sının, (187 GW) fosil yakıtla çalışan elektriğe göre daha düşük maliyetlere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

  IRENA, yenilenebilir enerjinin faydasına dikkat çekti

  IRENA tarafından yayınlanan 2022 Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri, 2022 yılında eklenen yenilenebilir enerjinin, dünya çapında elektrik sektörünün yakıt faturasını ciddi derecede azalttığını gösteriyor.

  2000 yılından bu yana eklenen yeni kapasite, elektrik sektörünün yakıt faturasını 2022’de en az 520 milyar dolar azaltırken, OECD üyesi olmayan ülkelerde sadece 2022’deki yeni kapasite eklemelerinin kullanım ömrü boyunca tasarruf edilmesi bile maliyetleri 580 milyar dolara kadar azaltacak.

  Yapılan araştırmalar, son yirmi yılda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasaydı, 2022’deki fosil yakıt fiyat şokundan kaynaklanan ekonomik bozulmanın çok daha kötü olacağı ve pek çok hükümetin kamu finansmanıyla yumuşama kabiliyetinin ötesinde olacağına dikkat çekiyor.

  ‘IRENA, 2022’yi yenilenebilir enerjilerin dağıtımında dönüm noktası olarak görüyor’

  IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera şunları söyledi: ‘IRENA, dünya çapında devam eden emtia ve ekipman maliyet enflasyonuna rağmen, maliyet rekabetçiliği hiç bu kadar yüksek olmadığından, 2022’yi yenilenebilir enerjilerin dağıtımında gerçek bir dönüm noktası olarak görüyor.

  Tarihsel fiyat şokundan en çok etkilenen bölgeler, büyük ölçüde son on yılda güneş ve rüzgar enerjisinin muazzam artışı sayesinde oldukça dirençliydi.

  Bugün, yenilenebilir enerjiye ilişkin iş durumu zorlayıcı gözüküyor. Ancak dünya, 1.5°C’yi korumak için 2030 yılına kadar ortalama olarak her yıl 1000GW yenilenebilir enerji eklemek zorunda. Bu da, 2022 seviyelerinin üç katından fazla bir artışı temsil ediyor.’

  IRENA’nın raporuna göre, 2022’deki emtia ve ekipman maliyet enflasyonu, ülkelerin 2022’de maliyetlerde belirgin biçimde farklı eğilimler yaşamasına neden oldu.

  Bununla birlikte, küresel düzeyde elektrik şebekesi ölçekli güneş enerjisi için ağırlıklı ortalama elektrik maliyeti yüzde 3 düşerken, karadaki rüzgar için yüzde 5, konsantre güneş enerjisi için yüzde 2, biyoenerji için yüzde 13 ve jeotermal enerji için yüzde 22 azaldı.

  Yalnızca deniz üstü rüzgar ve hidroelektrik maliyetleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 18 artış gösterdi. Bunun nedeni ise Çin’in deniz üstü rüzgar projelerindeki payının 2022’de azalması ve bir dizi büyük hidroelektrik projesinde maliyet aşımı yaşanmasıydı.

  Son 13 ila 15 yıl boyunca, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji üretim maliyetleri düşüş gösterdi.

  2010 ile 2022 arasında, güneş ve rüzgar enerjisi, mali destek olmadan bile fosil yakıtlarla maliyet açısından rekabetçi hale geldi.

  NCCETC, 2024’ün ilk çeyrek karbonsuzlaştırma raporunu yayınladı!

  0
  NC Temiz Enerji Teknoloji Merkezi (NCCETC), "Enerjiyi Karbondan Arındırmanın 50 Durumu" raporunun 2024 ilk çeyreği yayımladı. Üç aylık olarak yayımlanan bu rapor, temiz enerji...

  Düşük faturalar için yeşil enerji şart

  0
  Raporlara göre, Avrupa seçimlerinde Midlands Kuzey Batı bölgesi için bağımsız aday olan Saoirse McHugh, yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için görünür bir fayda sağlaması gerektiğini...

  Temiz enerji özel altyapı yatırımları için etkili oldu

  0
  2023 yılında temiz enerji, özel altyapı yatırımları için güçlü bir itici güç olarak öne çıkıyor. Altyapı, insanların fırsatlara erişimini sağlıyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor...

  Mineral fiyatlarındaki düşüş düşük yeşil enerji yatırımına işaret ediyor

  0
  Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Cuma günü yaptığı açıklamada, yeşil enerji üretimi için kritik olan mineral fiyatlarındaki keskin düşüşün, yetersiz yatırım nedeniyle yaklaşan...