Daha Fazla
   
   

  Karadağ’ın ilk yenilenebilir enerji yasası taslakta

  Karadağ, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını düzenleyen yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bu taslak, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için önemli yenilikler barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise, market primleri ve sabit fiyat tarifeleri için açık artırmaların düzenlenmesi. Peki, taslak yasa neleri kapsıyor?

  Karadağ ilk yenilenebilir enerji yasası ile yeşil enerji geçişini hızlandırıyor

  Taslak yasaya göre, Maden ve Enerji Bakanlığı yenilenebilir enerjinin kullanımına ilişkin düzenlemeleri üç aşamalı bir kamuoyu katılım süreciyle tamamladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) danışmanlığında hazırlanan taslak, Karadağ’ın 2025 yılına kadar ilk yenilenebilir enerji ihalesini gerçekleştirmesini hedefliyor. Bu sayede ülke, Enerji Topluluğu’nun Yenilenebilir Enerji Direktifi’ne uyum sağlamayı ve 2030 yılına kadar yüzde 50’lik yenilenebilir enerji kullanım hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

  Taslak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin mali desteği, kendi tüketimi (prosumer), yenilenebilir enerji kullanımının ısıtma ve soğutma ile ulaşım sektörlerindeki uygulamaları ve menşe garantileri konularını da düzenliyor. Ayrıca, biyoyakıtların, biyoyasalların ve biyokütle türevi yakıtların sürdürülebilirlik ve sera gazı emisyonu azaltma kriterlerini de belirliyor.

  Hızlı bir kabul süreci hedefleyen bakanlık, bu sayede AB fonlarına ve Dünya Bankası’nın uygun kredilerine erişmeyi arzuluyor. Taslak aynı zamanda, üç yıllık teşvik sistemi planının hükümet tarafından onaylanmasını öngörüyor. Bu plan, yıllık kota, teknoloji türleri ve teklif edilecek kapasite gibi konuların belirlenmesine temel oluşturacak. Piyasa primleri ve sabit fiyat tarifeleri, tesislerin tamamı veya bir kısmı için verilecek olup, tavan fiyat ise Karadağ Enerji ve Su Düzenleme Kurumu (REGAGEN) tarafından belirlenecek.

  Bu yeni yasa taslağı, Karadağ’ın yenilenebilir enerji sektörünü güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Açık artırma sistemi yatırımları artırmayı hedeflerken, düzenlemeler sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkı sağlayacak.

  İlginizi çekebilir: Karadağ, yenilenebilir enerjide rekabetçi ihalelere hazırlanıyor

  Temiz enerjinin ekonomiye katkısı şaşırttı!

  0
  Temiz enerjinin ekonomiye katkısı her yıl daha da artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, temiz enerji girişimlerinin küresel ekonomiye beklenenin...

  Net sıfır hedefleri daha çok inovasyonu gerektiriyor

  0
  GenZero ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni ortak raporuna göre, yüksek kaliteli karbon kredileri temiz enerjiye geçişi hızlandırmada ve düşük emisyonlu hidrojen, sürdürülebilir havacılık...

  Rüzgar enerjisi kurumları dünya rekoru kırdı!

  0
  Rüzgar enerjisi sektörü, küresel rüzgar enerjisi ticari birliği olan Global Wind Energy Council (GWEC) tarafından Salı günü yayınlanan yeni bir rapora göre, 2023 yılında...

  İngiltere temiz enerji üretimini 13 katına çıkarabilir

  0
  İngiltere'de yapılan araştırmalar, ülkenin temiz enerji üretimini önemli ölçüde artırma potansiyelini ortaya koyuyor. Exeter Üniversitesi Çevre İstihbarat Merkezi ve Friends of the Earth isimli...