Daha Fazla

  Karadağ’ın ilk yenilenebilir enerji yasası taslakta

  Karadağ, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını düzenleyen yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bu taslak, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için önemli yenilikler barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise, market primleri ve sabit fiyat tarifeleri için açık artırmaların düzenlenmesi. Peki, taslak yasa neleri kapsıyor?

  Karadağ ilk yenilenebilir enerji yasası ile yeşil enerji geçişini hızlandırıyor

  Taslak yasaya göre, Maden ve Enerji Bakanlığı yenilenebilir enerjinin kullanımına ilişkin düzenlemeleri üç aşamalı bir kamuoyu katılım süreciyle tamamladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) danışmanlığında hazırlanan taslak, Karadağ’ın 2025 yılına kadar ilk yenilenebilir enerji ihalesini gerçekleştirmesini hedefliyor. Bu sayede ülke, Enerji Topluluğu’nun Yenilenebilir Enerji Direktifi’ne uyum sağlamayı ve 2030 yılına kadar yüzde 50’lik yenilenebilir enerji kullanım hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

  Taslak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin mali desteği, kendi tüketimi (prosumer), yenilenebilir enerji kullanımının ısıtma ve soğutma ile ulaşım sektörlerindeki uygulamaları ve menşe garantileri konularını da düzenliyor. Ayrıca, biyoyakıtların, biyoyasalların ve biyokütle türevi yakıtların sürdürülebilirlik ve sera gazı emisyonu azaltma kriterlerini de belirliyor.

  Hızlı bir kabul süreci hedefleyen bakanlık, bu sayede AB fonlarına ve Dünya Bankası’nın uygun kredilerine erişmeyi arzuluyor. Taslak aynı zamanda, üç yıllık teşvik sistemi planının hükümet tarafından onaylanmasını öngörüyor. Bu plan, yıllık kota, teknoloji türleri ve teklif edilecek kapasite gibi konuların belirlenmesine temel oluşturacak. Piyasa primleri ve sabit fiyat tarifeleri, tesislerin tamamı veya bir kısmı için verilecek olup, tavan fiyat ise Karadağ Enerji ve Su Düzenleme Kurumu (REGAGEN) tarafından belirlenecek.

  Bu yeni yasa taslağı, Karadağ’ın yenilenebilir enerji sektörünü güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Açık artırma sistemi yatırımları artırmayı hedeflerken, düzenlemeler sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkı sağlayacak.

  İlginizi çekebilir: Karadağ, yenilenebilir enerjide rekabetçi ihalelere hazırlanıyor

  Birleşik Krallık temiz enerji için yeni hedefler geliştiriyor

  0
  Raporlara göre Birleşik Krallık, fosil yakıtlardan tamamen kurtulma ve temiz enerji süper gücü olma yolunda önemli adımlar atıyor. Ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji...

  İleri enerji çözümlerine yatırım ile net sıfır hedeflerine ulaşmak

  0
  Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan yeni bir rapor, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için ileri enerji çözümlerine yapılan yatırım faktörünün kritik önem taşıdığını belirtiyor....

  Birleşmiş Milletler’in 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu açıklandı

  0
  Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nu açıkladı. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SDG) ulaşma yolunda dünya genelindeki ilerlemeyi değerlendiriyor. BM Genel Sekreteri,...

  Güneş enerjisinin potansiyeli gelişiyor

  0
  Güneş enerjisi, dünya genelinde en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Raporlara göre, güneş enerjisinin potansiyeli, enerji üretimi, depolama ve dağıtım...