Daha Fazla
   
   

  JPMorgan, enerji finansmanında karbonu ön plana alıyor

  Dünya çapında artan iklim değişikliği endişeleri ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı talepler, finans sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Bu bağlamda JPMorgan, düşük karbonlu enerjiyi göz önünde bulundurarak enerji finansmanına farklı bir yaklaşım getiriyor.

  Bankanın CEO’su Jamie Dimon’un belirttiği gibi, JPMorgan müşterilerine karbon azaltma stratejilerini ilerletmeleri için gerekli finansal destek ve danışmanlık sağlama rolünü üstlenmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda banka, sera gazı emisyonlarını hesaplama ve azaltma konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor.

  JPMorgan, Uluslararası Enerji Ajansı’nın belirlediği ölçütler doğrultusunda, müşterilerinin enerji ürünlerinin kullanımından kaynaklanan emisyonları da hesaba katıyor. Bu kapsam 3 olarak bilinen yaklaşım, enerji tüketimine dayalı olarak ortaya çıkan emisyonları da finansal değerlendirmelere dahil ediyor. Bu, bankanın sunduğu finansmanın, müşterilerin enerji tüketim alışkanlıklarına ve emisyon düzeylerine göre değerlendirilmesini sağlıyor.

  JPMorgan, 2030’a kadar enerji kullanımı emisyonları yüzde 36 azaltmayı hedefliyor

  JPMorgan‘ın yaklaşımı, enerji finansmanındaki kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerine yönlendirirken fosil yakıtlardan enerji üretimine olan finansmanı azaltma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu strateji, bankanın enerji portföyünde bulunan şirketlerin enerji kullanımı temelli emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 36 oranında azaltma hedefini içeriyor.

  Ayrıca, bankanın uzun vadeli hedefi, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek. Bu hedef, JPMorgan’ın enerji finansmanındaki temel dönüşümü vurguluyor. Şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve katkısını öne çıkarıyor.

  JPMorgan’ın bu yaklaşımı, finans sektöründe çevresel etkiyi değerlendirmenin ve sürdürülebilirlik odaklı finansmanın nasıl şekillenebileceği konusunda önemli bir örnek oluşturuyor.

  İlginizi çekebilir: Bill Gates’in desteklediği Graphyte: Karbonu temizleyen yenilik

  Yeşil enerji için büyük yatırımlar bekleniyor

  0
  Yeşil dönüşüm rüzgarı hız kazanıyor. Hem yatırımcılar hem de geleneksel enerji şirketleri bu alana yüklü miktarda yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yabancı İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından...

  Daha iyi enerji yönetimi için bariyerler aşılmalı

  0
  Enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, günümüzün en önemli küresel meselelerinden biridir. Tüm ülkeler de bu konuda önemli adımlar atmaya çalışıyor. Ancak,...

  Yunanistan rüzgar enerjisi yatırımlarını artırıyor

  0
  Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar elektriğinin yüzde 35'ini rüzgar enerjisinden elde etme hedefi, rüzgar endüstrisi derneği WindEurope tarafından yayımlanan bir rapora göre ulaşılabilir bir noktada....

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....