Daha Fazla

  JPMorgan, enerji finansmanında karbonu ön plana alıyor

  Dünya çapında artan iklim değişikliği endişeleri ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı talepler, finans sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Bu bağlamda JPMorgan, düşük karbonlu enerjiyi göz önünde bulundurarak enerji finansmanına farklı bir yaklaşım getiriyor.

  Bankanın CEO’su Jamie Dimon’un belirttiği gibi, JPMorgan müşterilerine karbon azaltma stratejilerini ilerletmeleri için gerekli finansal destek ve danışmanlık sağlama rolünü üstlenmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda banka, sera gazı emisyonlarını hesaplama ve azaltma konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor.

  JPMorgan, Uluslararası Enerji Ajansı’nın belirlediği ölçütler doğrultusunda, müşterilerinin enerji ürünlerinin kullanımından kaynaklanan emisyonları da hesaba katıyor. Bu kapsam 3 olarak bilinen yaklaşım, enerji tüketimine dayalı olarak ortaya çıkan emisyonları da finansal değerlendirmelere dahil ediyor. Bu, bankanın sunduğu finansmanın, müşterilerin enerji tüketim alışkanlıklarına ve emisyon düzeylerine göre değerlendirilmesini sağlıyor.

  JPMorgan, 2030’a kadar enerji kullanımı emisyonları yüzde 36 azaltmayı hedefliyor

  JPMorgan‘ın yaklaşımı, enerji finansmanındaki kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerine yönlendirirken fosil yakıtlardan enerji üretimine olan finansmanı azaltma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu strateji, bankanın enerji portföyünde bulunan şirketlerin enerji kullanımı temelli emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 36 oranında azaltma hedefini içeriyor.

  Ayrıca, bankanın uzun vadeli hedefi, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek. Bu hedef, JPMorgan’ın enerji finansmanındaki temel dönüşümü vurguluyor. Şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve katkısını öne çıkarıyor.

  JPMorgan’ın bu yaklaşımı, finans sektöründe çevresel etkiyi değerlendirmenin ve sürdürülebilirlik odaklı finansmanın nasıl şekillenebileceği konusunda önemli bir örnek oluşturuyor.

  İlginizi çekebilir: Bill Gates’in desteklediği Graphyte: Karbonu temizleyen yenilik

  Afrika’nın yenilenebilir enerji geçişindeki kör nokta

  0
  Son raporlara göre, Afrika'nın yenilenebilir enerji geçişi sürecinde esneklik seçeneklerinin dikkate alınmaması, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar yaratabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu,...

  Temiz enerji yatırımları bu yıl inanılmaz değerlerde!

  0
  Son raporlara göre, küresel temiz enerji yatırımları, 2024 yılı itibarıyla 2 trilyon doları aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu yatırımlar, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir...

  Araştırma: Güneş ve rüzgar enerjisi, iklim ve hava kalitesini etkiliyor

  0
  Cell Reports Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş ve rüzgar enerjisinin hava kalitesi ve iklim açısından sağladığı önemli faydaları ortaya koyuyor. Çalışma, elektrik...

  Çin yeşil enerji yatırımlarında hızını artırıyor

  0
  Çin enerji şirketleri, bu yıl yeşil enerji yatırımlarında hızlandırarak büyük bir adım attı. Çin Elektrik Konseyi'ne göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan temiz enerji...