Daha Fazla
   
   

  İngiltere, şebeke depolama kapasitesinin artırılmasını öneriyor

  İngiltere’nin altyapı gelişimini şekillendiren İkinci Ulusal Altyapı Değerlendirmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme için önemli önerilere ev sahipliği yapıyor. Ulusal Altyapı Komisyonu (NIC), İngiltere’nin önümüzdeki 30 yıldaki altyapı gelişimine yönelik kapsamlı bir stratejinin ana hatlarını çizen İkinci Ulusal Altyapı Değerlendirmesini yayınladı.

  İngiltere’nin altyapı değerlendirmesi ve depolama kapasitesi önerisi

  Ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve iklim hedeflerine ulaşmak için bir dizi önlemi savunan söz konusu rapor, doğru politika adımlarıyla bu hedeflere ulaşmanın hem uygulanabilir hem de uygun maliyetli olduğunu öne sürüyor.

  Öneriler enerji, ulaşım ve çevresel dayanıklılık dahil olmak üzere birçok temel alanı kapsıyor.

  Rapor, binaları geniş ölçekte karbondan arındırmak için, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı, uzun vadeli enerji maliyetlerini düşürmeyi ve Birleşik Krallık’ın iklim hedeflerine uyum sağlamayı amaçlayan elektrifikasyonu birincil seçenek olarak destekliyor.

  Hükümetten, gelire dayalı olarak hanelerin üçte birine ısı pompası kurulumlarını tamamen finanse etmesi için teşvik ediliyor. Isı pompalarına veya ısı ağlarına geçiş yapacak diğerlerine ise ek olarak 7.000 sterlinlik destek sağlanması isteniyor.

  NIC ayrıca yenilenebilir enerjiye güvenilir bir geçiş sağlamak için düşük karbonlu, esnek teknolojilerin elektrik sistemine dahil edilmesini tavsiye ediyor.

  Ekonomik güvenliği desteklemek için yeni bir stratejik enerji rezervi öneriliyor.

  Kuzey ve Midlands için demiryolu önceliklerinin kapsamlı bir incelemesinin yanı sıra, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla İngiltere’nin kalabalık şehirlerinde toplu taşımanın iyileştirilmesi tavsiye ediliyor.

  NIC, 2035 yılına kadar yüzde 65 geri dönüşüm hedefine ulaşmak ve karbon yakalama tesisleri olmayan atıktan enerji üreten tesislerin aşamalı olarak kaldırılması için acil reformları savunuyor.

  Bu rapor, bölgesel büyümeyi, iklim taahhütlerini, direnç artışını ve çevresel iyileştirmeyi başarmak için altyapıya önemli düzeyde kamu ve özel yatırımın gerekliliğini vurguluyor.

  Komisyon, 2040 yılına kadar yılda yaklaşık 30 milyar sterlin tutarında hükümet yatırımının gerekli olacağını tahmin ediyor.

  Özel sektör yatırımlarının son on yılda 30-40 milyar sterlinden 2030’larda ve 2040’larda 40-50 milyar sterline çıkması bekleniyor.

  NIC ayrıca küresel rekabet ortamında bu yatırımı çekmenin politika istikrarı, yatırım yanlısı düzenleme ve başta enerji iletim planları olmak üzere büyük projeler için hızlandırılmış bir planlama sistemi içeren yeni bir yaklaşım gerektireceğini öne sürüyor.

  İlginizi çekebilir: SunPower, SunVault enerji depolama çözümünü tanıttı

  COP28 ile temiz enerjiye doğru bir adım daha

  0
  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 28’incisi (COP28) sona erdi ve geriye umut veren gelişmeler kaldı. Ancak bu yolda hala aşılması gereken engeller de mevcut....

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...