Daha Fazla
   
   

  Henkel’den sürdürülebilirlik için yeni metodoloji

  Henkel’in yapıştırıcı teknolojileri iş birimi, ürün portföyünün sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için dahili bir değerlendirme metodolojisi geliştirdi. Yapılan son değerlendirme, 2023 yılının ilk yarısında harici bir üçüncü taraf tarafından sınırlı bir güvence düzeyinde gerçekleşmişti. Portföyün yeterli bir kapsama sahip olmasını sağlamak için geliştirilen yeni metoloji, net satışın en az yüzde 80’ini temsil eden ticari ürünleri kapsıyor. 2021’de bu değer net satışın yüzde 86.51’i iken, 2022’de net satışın yüzde 87.81’ini temsil ediyor.

  Henkel sürdürülebilirlik için kolları sıvadı

  Henkel’in geliştirdiği yeni sürdürülebilirlik metodolojisinin odak noktası, sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayan ürünleri tanımlamak ve haritalamak. Kriterler, tüm değer zincirini kapsıyor. Genel olarak, ürünler dört temel boyutta değerlendiriliyor:

  • İklim: Müşterilerin üretim süreçlerinde ve ürünlerin kullanım aşamasında emisyon azaltımına olanak sağlayarak, düşük emisyonlu hammadde kullanımıyla müşterilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltmayı mümkün kılar. 
  • Döngüsellik: Döngüsel hammadde kullanımı ve ürünlerin ve bileşenlerinin yeniden kullanımına, onarımına ve geri dönüşümüne katkıda bulunarak değerli malzemeleri döngü içinde tutmayı amaçlar. 
  • Güvenlik: Çözümlerin kimyasal güvenliğini artırırken, ürünlerin kullanım aşamasında ve müşterilerin üretim süreçlerinde güvenliği kolaylaştırır. 
  • Doğa: Su gibi çevresel kaynakların korunmasına olanak sağlar.

  Tanımlanan katkı kriterlerinin her biri katkı düzeylerine göre bazı kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler zorlanan, düz performans sergileyen, katkıda bulunan veya öncü olarak sıralanıyor.

  Zorlu ürünler, negatif olarak işaretlenmiş kimyasalları yüzde 0.1’in üzerinde bir konsantrasyonda içeren ürünleri içeriyor.

  Düz performans gösteren ürünler zorlu olarak işaretlenmemiş, ancak katkıda bulunan veya öncü olarak sınıflandıracak bir faydaya sahip de değiller.

  Katkıda bulunanlar, odak alanlarından birinde sürdürülebilirliğe olumlu katkıda bulunurlar, ancak pazarda zaten bulunan diğer ürünlerden daha büyük bir katkı sağlamaz.

  Son olarak öncüler, odak alanlarından birinde sürdürülebilirliğe olumlu bir katkı yaparlar ve pazar referansına göre daha büyük bir katkı sağlarlar.

  Sonuçlar, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla ürünlerin yüzde 2.87 ve yüzde 3.03’ünün öncü olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Her iki yıl için de yaklaşık yüzde 16 katkıda bulunan olarak sınıflandırıldı. Bu da önemli bir sürdürülebilirlik katkısı yapan ürünlerin yüzdesini yaklaşık yüzde 19’a çıkarıyor. 2021’de ürünlerin yüzde 54.56’sı düz performans gösteren olarak sınıflandırılırken, bu rakam 2022’de yüzde 55.05’e yükseldi. Zorlu ürünler, 2021’de portföyün yüzde 13.05’ini ve 2022’de yüzde 13.48’ini oluşturdu. Geri kalan ürünler bilinmeyen olarak sınıflandırıldı.

  2022 yılında sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayan ürünlerin yüzde 19’unun yüzde 9,53’ü iklim alanında, yüzde 4,63’ü dairesellikte, yüzde 4,75’i güvenlikte ve yüzde 0,37’si doğada gerçekleşti. 2021 yılında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 9,18, yüzde 4,76, yüzde 4,54 ve yüzde 0,42 oldu.

  Henkel Adhesive Technologies‘in küresel sürdürülebilirlik başkanı Ulla Hüppe, konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

  Değerlendirmenin sonuçları, her ürünün katkısını ve performansını net bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor ve sürdürülebilirliği iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsememize katkı sağlıyor. Ayrıca, müşterilerimize daha fazla şeffaflık sağlayarak emisyon azaltımını ve döngüselliği mümkün kılan yeni çözümlere doğru dönüşümü destekliyor.

  Düşük faturalar için yeşil enerji şart

  0
  Raporlara göre, Avrupa seçimlerinde Midlands Kuzey Batı bölgesi için bağımsız aday olan Saoirse McHugh, yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için görünür bir fayda sağlaması gerektiğini...

  Temiz enerji özel altyapı yatırımları için etkili oldu

  0
  2023 yılında temiz enerji, özel altyapı yatırımları için güçlü bir itici güç olarak öne çıkıyor. Altyapı, insanların fırsatlara erişimini sağlıyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor...

  Mineral fiyatlarındaki düşüş düşük yeşil enerji yatırımına işaret ediyor

  0
  Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Cuma günü yaptığı açıklamada, yeşil enerji üretimi için kritik olan mineral fiyatlarındaki keskin düşüşün, yetersiz yatırım nedeniyle yaklaşan...

  İzlanda’nın yeşil enerjideki konumu

  0
  İzlanda, yenilenebilir enerji üretiminde dünya öncülerinden biri olup doğal kaynaklarını yeşil bir gelecek için uzun süredir kullanıyor. Kuzey Atlantik'te bulunan bu adanın enerji kaynakları...