Daha Fazla
   
   

  Fransa, 2035’te yenilenebilir enerjiyi ikiye katlamayı hedefliyor

  Fransa yenilenebilir enerji kapasitesini 2035 yılına kadar iki katından fazla arttırmayı hedefliyor. Daha önce görülmemiş düzeyde  güneş ve rüzgar enerjisini 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirmeyi faaliyete geçirecek.

  Hükümet, geçen yıl 63.5 gigawatt olan kurulu rüzgar, güneş ve hidroelektrik üretim kapasitesini 12 yıl içinde 140 ila 175 gigawatt’a çıkarmayı hedefliyor. Biyogaz, yenilenebilir ve sentetik yakıtlar, hidrojen ve karbon yakalama faaliyetlerinin arttırılmasına ilişkin kararlarda yeni hedefler arasında yer aldı.

  Yeni üretim kapasitesinin kurulmasına yönelik ihale planları ile desteklenen iddialı hedefler, Fransa’nın iklim hedeflerine ulaşması durumunda üstleneceği görevin büyüklüğünün önemini vurguluyor. Ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma ihtiyacı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla birlikte daha da önemli hale geldi.

  Yenilenebilir enerji geçtiğimiz yıl Fransız tüketiminin yüzde 21’ini oluşturdu. Avrupa Birliği hedeflerine uymak için on yılın sonuna kadar bunu iki katına çıkarmak istiyor. Bu süreçte her yıl on milyarlarca euroluk ekstra kamu ve özel sektör yatırımının yanında  rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi çiftlikleri gibi tesislerin yerel düzeyde benimsenmesini sağlayacak adımlar atılması gerekecek.

  Fransız hükümeti hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı öngören tartışma yaratan yasaları kabul etti. Bununla birlikte elektrikli araba bataryalarından güneş panelleri ve ısı pompalarına kadar her şey için yeni üretim tesislerinin inşasını kolaylaştıracak destek sunuyor.

  Hükümet raporuna göre Fransa, fotovoltaik projelerin geliştirilmesine destek olmak için yılda en az 5 gigawattlık fark kontratı vermeyi ve kara rüzgarı için yılda en az 1,5 gigawattlık CFD ihalesi gerçekleştirmeyi düşünüyor.

  Fransa biyometan desteğini artırıyor 

  2030 yılında gaz şebekesindeki arzın yüzde 15’ini oluşturması hedefleniyor. Fransa sıvı biyoyakıtların ve sentetik yakıtların üretimini de destekleyecek. Odun, ısı pompaları ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen ısı için desteklerini arttırıyor. Yenilenebilir ve geri kazanılabilir ısı üretimi hükümete göre 2023’te 183 terawatt-saatten 2035’te 419 terawatt-saate kadar yükselmeli. Hükümet 2030 yılında düşük karbonlu hidrojen üretmek için 6,5 gigawatt, 2035 yılında ise 10 gigawatt elektrolizöre sahip olma hedefini tekrardan dile getirdi. 

  Fransa büyük üreticilerin emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olma planının bir parçası olarak karbon yakalama projeleri geliştirmek için bir ihale hazırlıyor. Hükümet, 2030 yılına kadar elektrikli otomobiller için kamuya açık şarj noktalarını dört katına çıkarmayı ve ev ve bina tadilatlarına yönelik sübvansiyonları artırmayı hedeflemektedir.

  İlginizi çekebilir: Fransa ve Almanya orta yolu bulamıyor

  NCCETC, 2024’ün ilk çeyrek karbonsuzlaştırma raporunu yayınladı!

  0
  NC Temiz Enerji Teknoloji Merkezi (NCCETC), "Enerjiyi Karbondan Arındırmanın 50 Durumu" raporunun 2024 ilk çeyreği yayımladı. Üç aylık olarak yayımlanan bu rapor, temiz enerji...

  Düşük faturalar için yeşil enerji şart

  0
  Raporlara göre, Avrupa seçimlerinde Midlands Kuzey Batı bölgesi için bağımsız aday olan Saoirse McHugh, yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için görünür bir fayda sağlaması gerektiğini...

  Temiz enerji özel altyapı yatırımları için etkili oldu

  0
  2023 yılında temiz enerji, özel altyapı yatırımları için güçlü bir itici güç olarak öne çıkıyor. Altyapı, insanların fırsatlara erişimini sağlıyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyor...

  Mineral fiyatlarındaki düşüş düşük yeşil enerji yatırımına işaret ediyor

  0
  Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Cuma günü yaptığı açıklamada, yeşil enerji üretimi için kritik olan mineral fiyatlarındaki keskin düşüşün, yetersiz yatırım nedeniyle yaklaşan...