Daha Fazla

  Biyoenerji raporu AB genelinde kaydedilen ilerlemeyi özetledi

  Biyoenerji sürdürülebilirliğine ilişkin yeni komisyon raporuna göre, tarım, ormancılık ve organik atık hammaddelerinden üretilen biyoenerji, AB’de yenilenebilir enerjinin ana kaynağı olmaya devam ediyor ve ayrıca 2021 yılında yenilenebilir enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 59’unu oluşturuyor. 

  Rapora göre en büyük paya biyoenerji sahip

  2023 Enerji Birliğinin Durum Raporu kapsamında bu hafta yayınlanan raporda, birincil katı biyoyakıtların yüzde 70,3 ile biyoenerjide en büyük paya sahip olduğu, bunu sıvı biyoyakıtların yüzde 12,9 ile  takip ettiği belirtiliyor. 

  Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:

  ”Bu görevin başlangıcından bu yana, doğal gazdan biyometan, yenilenebilir hidrojen, biyogaz ve e-gazlar gibi daha temiz seçeneklere doğru ilerlemeye kararlıyız. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve enerji krizi bu dönüşümün hızlandırılması ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu rapor, bir miktar ilerleme kaydettiğimizi ancak daha fazlasını yapmamız gerektiğini gösteriyor.”

  Üye Devletlerin Ulusal Enerji ve İklim İlerleme Raporlarına (NECPR’ler) dayanarak, çoğu üye devlet biyogaz ve biyometanın teşvikiyle ilgili tedbirleri rapor etti. Bu, AB’nin ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak amacıyla sürdürülebilir şekilde üretilen biyometan üretimini hızlandırmaya yönelik REPowerEU planındaki Komisyon teklifiyle uyumlu bir hal aldı.

  2021 yılında AB’de yerli biyogaz üretimi, 2020’ye kıyasla yüzde 1,7 artışla 14,9 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi. Almanya en büyük üretici olmaya devam ederken, onu yüzde 13,9 ile İtalya ardından yüzde 9,4 ile Fransa izledi. Belçika, Finlandiya, Macaristan ve İsveç herhangi bir biyogaz üretimi bildirmedi.

  Rapor, esas olarak odunsu biyokütle/orman biyokütlesi, organik atıklardan elde edilen biyokütle ve tarımsal biyokütleden oluşan katı biyokütle tedarikine ilişkin ayrıntılar sunuyor. 

  Raporda, ulaştırma sektöründe yenilenebilir enerjinin sürekli arttığı belirtiliyor. Yenilenebilir Enerji Direktifi Ek IX’da listelenen hammaddelerden üretilen gelişmiş biyoyakıtların ve diğer biyoyakıtların kullanımının yanı sıra yenilenebilir elektriğin payının da zaman içinde önemli ölçüde arttığının altı önemle çiziliyor. 

  Genel olarak, biyoyakıtların nihai tüketiminin 2021yılında 2013’e kıyasla yüzde 39 arttığı biliniyor. 2021 yılında ulaştırma sektöründe biyoyakıtların nihai tüketimi AB’de toplam 16,5 mtep’e tekabül etti. Bu 2013’ten bu yana yaklaşık yüzde 39’luk bir artış anlamına geliyor. biyodizelin bu rakamı oluşturduğunu gösteriyor. 

  Isıtma ve soğutma konusunda, 2021 yılında AB’de 17,3 mtep brüt ısı üretimi için biyokütle yakıtları ve biyosıvılar kullanıldı; özellikle katı yüzde 76,0 biyokütle kullanıldı, bunu yüzde 18,1’le yenilenebilir belediye atıkları ve yüzde 5 ile biyogazlar takip etti 

  Elektrik sektöründe, 2021 yılında 14,6 mtep brüt elektrik üretmek için 45,6 mtep biyokütle yakıtları ve biyosıvılar kullanıldı. Bu, toplam brüt yenilenebilir elektrik karışımının yüzde 15’i ve toplam brüt elektriğin yüzde 6’sıydı. 

  İlginizi çekebilir: Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye’yi yatırıma davet etti

  Temiz enerji yatırımları bu yıl inanılmaz değerlerde!

  0
  Son raporlara göre, küresel temiz enerji yatırımları, 2024 yılı itibarıyla 2 trilyon doları aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu yatırımlar, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir...

  Araştırma: Güneş ve rüzgar enerjisi, iklim ve hava kalitesini etkiliyor

  0
  Cell Reports Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş ve rüzgar enerjisinin hava kalitesi ve iklim açısından sağladığı önemli faydaları ortaya koyuyor. Çalışma, elektrik...

  Çin yeşil enerji yatırımlarında hızını artırıyor

  0
  Çin enerji şirketleri, bu yıl yeşil enerji yatırımlarında hızlandırarak büyük bir adım attı. Çin Elektrik Konseyi'ne göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan temiz enerji...

  NCCETC, 2024’ün ilk çeyrek karbonsuzlaştırma raporunu yayınladı!

  0
  NC Temiz Enerji Teknoloji Merkezi (NCCETC), "Enerjiyi Karbondan Arındırmanın 50 Durumu" raporunun 2024 ilk çeyreği yayımladı. Üç aylık olarak yayımlanan bu rapor, temiz enerji...