Daha Fazla
   
   

  Amazon satıcılarının karbon azaltma baskısı tedarikçileri zorluyor

  Amazon ve diğer büyük şirketler karbon ayak izlerini azaltma yönündeki çabalarını artırdıkça, tedarikçilerine de aynı şeyi yapmaları için baskı yapıyorlar. Aksi takdirde  bunu yapmayanlar büyük bir bedel ödeyebilir.

  Amazon, 2024 yılından itibaren, tedarikçilerinden emisyon verilerini paylaşmalarını, hedeflerini belirlemelerini ve kaydettikleri ilerlemeyi rapor etmelerini isteyeceğini açıkladı. Bu adımıyla Microsoft, Wallmart, Apple ve diğerlerine katılarak tedarikçilerin karbonsuzlaştırma çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

  Bu talimatlar, büyük işletmelerin çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeleri için her zamankinden daha fazla taleple karşılaştıkları bir dönemde geldi. Tüketiciler, yatırımcılar ve hükümetler firmaları daha fazla ilerleme ve şeffaflık için sıkıştırıyor.

  Kurumsal danışman ve sürdürülebilirlik alanında altı kitabın yazarı  olan Bob Willard, baskının şirketlere geldiğini, onlarında tedarikçilere baskı yaptığını söyledi.

  İşletmeler tipik olarak üç emisyon seviyesini izliyor. Kapsam 1 doğrudan operasyonlardan meydana gelen, kapsam 2, elektrik gibi satın alınan enerjiden kaynaklanan kapsam 3 ise bir şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak biliniyor. Ancak tedarikçi emisyonları ve ürünlerini kullanan müşterilerden kaynaklanan emisyonlar gibi dolaylı kaynaklardan meydana geliyor. Herhangi bir kar amacı gözetmeyen CDP’nin  büyük endüstriler üzerinde yaptığı bir analizde kapsam 3’ün ortalama olarak tüm emisyonların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğu tespit edildi.

  Karbon azaltma talimatları giderek zorlaşıyor

  AstraZeneca tedarikçilerinin her yıl CDP’ye emisyon verilerini raporlamalarını ve tedarik formunu doldurmalarını talep etti.

  Amazon, tedarikçilerini kapsam 3’e tabi tutmasa da tedarikçilerini emisyonları kendilerine rapor etmeye ve emisyon seviyelerinin daha sonra izlenebileceği hedefler belirlemeye zorladı. Amazon sürdürülebilirlik raporunda konu ile ilgili şu şekilde bir nota yer verdi:

  “Emisyonları daha da azaltmak için tedarik zincirimizdekilerin işletmelerini karbonsuzlaştırmak için gerekli operasyonel değişiklikleri yapmalarını sağlamamız gerektiğini biliyoruz.”

  Kar amacı gütmeyen KOBİ İklim Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, her on küçük ve orta ölçekli işletme sahibinden sekizi emisyonları azaltmanın yüksek bir öncelik olduğunu, ancak yüzde 63’ü doğru donanıma sahip olmadıklarını ve yüzde 43’ü de fonlarının olmadığını söyledi. Harekete geçmeyen işletmeler ise para, zaman ve kaynak yetersizliğini sebep olarak gösterdi.

  Küçük İşletmeler ve Girişimcilik Konseyi Başkanı ve CEO’su Karen Kerrigan, emisyon verilerini takip etmenin kolay bir iş olmadığından söz etti.

  Küçük İşletmeler Anketi’nin üçüncü çeyreğine göre CNBC|SurveyMonkey, kendileri için en önemli konuların ne olduğu sorulduğunda, yaklaşık yüzde 40’ı istihdam ve ekonomi derken, yüzde 10’u çevre dedi. Ancak hazır olsun ya da olmasın, büyük ve küçük tedarikçilerin yakında adım atması gerekecek.

  Yakın tarihli bir Just Capital raporu, her zamankinden daha fazla şirketin karbon azaltma taahhütlerinde bulunduğunu, fakat sonuçların henüz açıklanmadığını bildirdi.

  Ancak perakende devi, hedeflerine ulaşamayan iş ortakları için bazı sonuçlar ortaya çıkabileceğini de net bir şekilde belirtti.

  Amazon sözcüleri, kamuya açık materyallerinin haricinde açıklama yapmayı reddetti.

  “Tedarikçilerin kendileri ve tedarikçilerin tedarikçileri, bu konuya nasıl yaklaşacakları konusunda kendi bağımsız kararlarını vermelidir. Ayrıca şirketler kapsam 3 emisyonlarını da uygulamak zorundadır. Genellikle, uyum sağlayabilecek bir tedarikçi ile çalışacaklardır. Uyum sağlamayanlar içinse, eninde sonunda zorlu bir görüşme gerçekleşecek.”

  İlginizi çekebilir: İngiltere, karbon emisyonu için yeni kılavuz yayımladı

  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik için yeşil enerji şart

  0
  Küresel denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeşil enerjiye olan ihtiyaç artmakta. Yeni raporlar, denizcilik emisyonlarını azaltmak için gereken yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji miktarını...

  Avrupa enerji dönüşümü için hidrojen ve elektriğin önemi

  0
  Avrupa Birliği'nin iklim nötrü bir geleceğe ulaşması için fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik teknolojilerine hızlı bir geçiş yapması hayati önem taşıyor. Ancak...

  AB, enerji depolama yatırımları için vites artırıyor

  0
  Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla enerji depolama yatırımlarına hız veriyor. Bir araştırmaya göre, AB üye...

  Yenilenebilir kaynaklara geçiş yeni enerji teknolojileri getiriyor

  0
  Çevre dostu çözümler arayışı ve yenilenebilir enerjilere geçiş, heyecan verici yeni enerji teknolojileri ve fazlasının önünü açıyor. Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan bir metin analizi...